Toplam 3 sonuçtan 1 ile 3 arasındakiler gösteriliyor.

Konu: Dünyada var olan Yapay Diller

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  11,452
  Teşekkür / Beğenme
  Rep Gücü
  148

  Dünyada var olan Yapay Diller

  Baleybelen, Volapük, Esperanto, İdo


  Bâleybelen: (dilsizlere dil veren), Muhyi-i Gülşeni (1528-1604) tarafından gizli bilgileri halktan saklamak ve Osmanlı'da ortak kültür dili yaratmak üzere 1574'de kurgulanan dünyadaki ilk yapay dil.

  Muhyî, 16. yy. Osmanlısında eleştiriler alsa da Bâleybelen ile 200 eser yazar. Öğrencileri Bâleybelen'i devam ettirmeye çalışır, ancak neredeyse Muhyî'nin ölümüyle bu dil de kullanılmaz olur. Günümüze bu dille yazılan eserlerden pek azı gelebilmiştir.

  Dilin çözülmesi: Rousseau, Halep'te gördüğü, tanımadığı dilde yazılmış bir kitabı önce ünlü Osmanlı tarihçisi Hammer'e gönderir. Hammer şifreleri çözemez ve Paris'teki doğu dilleri uzmanı Sylvestre Sacy'den yardım ister. Sacy sekiz yıl araştırmasına rağmen bu dili kimin, niçin ve nasıl tasarladığını bulamaz. Kaybolmuş bir millete ait olabileceğini düşünür ve bu mealde bir makale kaleme alır.

  Bâleybelen ile ilgili ilk bilimsel araştırma ise 1966'da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden Mithat Sertoğlu'nun “İlk Milletlerarası Dili Bir Türk İcat Etmişti” başlıklı makalesidir. Bâleybelen şifrelerini ilk çözen ise beş yıllık araştırma sonucu dilbilimci Mustafa Koç olur.

  Mustafa Koç, Bâleybelen / İlk Yapma Dil (2006) adlı kitabıyla bulgularını yayımlar.


  Baleybelen dilinden birkaç örnek:
  Aşık: Set
  Baş kesen: Fer’az
  Cin: Nib
  Çıyan: Kaçev
  Deri soymak: Neçem
  Ekmek: Betem
  Fal: Neyad
  Gölge: Şal
  Helak: Deşak
  Irak: Feyam
  İftira: Kilar
  Kabus: Binhav
  Laf: Kebe
  Mana: Gebi
  Nefes: Ad
  Oluk: Dişab
  Ökçe: Vepil
  Padişah: Minal
  Rabb: Beslecen
  Selvi: Recid
  Şakak: Firnir
  Tanrı: Ban
  Uç: Refey
  Ümmet: Deras
  Vücud: Bahreme
  Ya Allah: Yaan
  Zemin: Çeb
  VOLAPÜK

  Volapük: 1879 yılında Alman Papaz Johann Martin Schleyer tarafından oluşturulmuş bir yapay dil. Bitişimli bir yapı içeren bu yardımcı dilin sözcükleri ve söz kökleri daha çok İngilizce'ye ve Romence'ye dayanmaktadır. Önceleri ilgi ile karşılanmış ve yayılma göstermiştir. Volapük, dil bilgisi kurallarının oldukça karmaşık olmasına rağmen yüzbinlerce kişi tarfından öğrenilmiş, bu dilde kurultaylar toplanmış, dil bilgisi kitapları ve dergiler yayımlanmıştır, fakat Esperanto'nun çıkması ile yerini ona bırakmıştır.

  Vol¹-A²-Pük³ Dünya dili konuşan
  Vol: Dünya
  A: bağlaç
  Pük: Konuşma

  Yeryüzünde yetkin bir şekilde konuşan sayısı 20 olmasına rağmen vikipedi'de 114,000 madde ile temsil edilen yapay dil.

  Alfabesi
  Volapük alfabesinde 27 harf vardır.

  Aa Ää Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Öö Pp Rr Ss Tt Uu Üü Vv Xx Yy Zz

  İsmin Hâlleri
  Yalın Hâl = vol (dünya) vols (dünyalar)
  -in Hâli = vola (dünyanın) volas (dünyaların)
  -e Hâli = vole (dünyaya) voles (dünyalara)
  -i Hâli = voli (dünyayı) volis (dünyaları)

  ESPERANTO


  Esperanto: 1887'de Polonyalı Yahudi asıllı göz doktoru Ludwik Łazarz Zamenhof tarafından icat edilmiştir. Dr. Zamenhof'un bulunduğu bölgedeki insanlar Lehçe, Rusça, Yidiş gibi farklı diller konuşuyorlardı. Zamenhof bu insanların birbirleriyle anlaşmalarını kolaylaştırmak için hiç değişmeyen ve istisnası olmayan 16 ana temel kural ve 917 kök belirlenmiş. Kelimelerinin köklerini genellikle Avrupa dillerinden alan Esperanto dilini icat etti.

  Etimolojisi: Esperanto kelimesinin kökeni, Fransızcadaki -umut etmek anlamına gelen- "esperer" kelimesinden türetilmiştir.

  Esper¹-Ant²-O³
  Esper: Umut eden
  Ant: Bir işi yapan, bir şeyin yolundan giden anlamında
  O: Kelimeye isim anlamı katar.

  Alfabesi
  Esperanto alfabesinde 28 harf vardır.

  Aa Bb Cc Ĉĉ Dd Ee Ff Gg Ĝĝ Hh Ĥĥ Ii Jj Ĵĵ Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Ŝŝ Tt Uu Ŭŭ Vv Zz

  Esperanto Nedir?
  Esperanto uluslararası iletişim için oluşturulmuş yapay bir dildir. Tek bir kişiye, ülkeye ya da ırka ait değildir. Dili öğrenmek diğer dilleri öğrenmekten kat kat daha kolaydır. Birçok dille benzerliği vardır ve yaşayan bir dildir. L. Zamenhof tarafından 19. yüzyılın sonlarında Lingvo Internacia adlı kitapla insanlar arasındaki iletişim bariyerini kırmak amacıyla oluşmaya başlamıştır.

  Her yıl Pasporta Servo adlı bir yıllıkta Esperanto evsahiplerinin yerleri Esperanto dilinde yayınlanmaktadır. Böylelikle, birçok etkinliğe katılıp, genellikle ücretsiz olarak Esperanto bilmeniz karşılığında evsahiplerinin olanaklarından faydalanabilirsiniz.

  Esperantonun ilginç özellikleri:

  Esperantoda her isim "o" harfi ile biter.
  amiko - arkadaş
  arbo - ağaç
  birdo - kuş
  domo - ev
  kato-kedi

  İsmi çoğul yapmak için sonuna "j" harfi eklenir.
  amikoj - arkadaşlar
  arboj - ağaçlar
  birdoj - kuşlar
  domoj - evler
  katoj - kediler ...gibi

  Zarflar “e” ile biter.
  aktive – Haraketli
  canlı bone - iyi
  facile - kolaylıkla
  fiere - gururlu bir şekilde, gururla

  Sıfatlar "a" ile biter.
  alta-uzun
  bela-güzel
  granda-büyük...gibi

  Olumsuz yapmak için başına "mal" eki getirilir.
  malalta-kısa
  malbela-çirkin
  balgranda-küçük ...gibi

  Esperantoya en yakın dil hangisidir?
  Bu nasıl baktığınızla ilgili. Cevap değişken olmakla birlikte Latin kökenli diller; İspanyolca, İtalyanca, Fransızca Esperantoyla benzer diller olarak nitelendirilebilir. Ama izole gelişen diller yani Çince, Vietnamca gibi dillerle de bazı yönlerden benzeşmektedir.
  Esperantonun sembolü, yeşil yıldız Esperantonun simgelerinden biridir. Yeşil umudu temsil etmekte.
  İDO


  İdo: anadilleri farklı olan insanlar arasında anlaşmayı kolaylaştırmayı amaçlayan yapay bir dildir. 1907'de Uniono por la Linguo Internaciona Ido (uluslararası dil İdo birleşmesi) tarafından icat edilmiştir.

  İdo, dilbilgisi, sesbilgisi bakımından öncülü Esperanto ile benzerlikler gösterir. İdo, Esperanto'da reform talep eden Esperantocular tarafından oluşturulmuştur. Bu dili konuşanların sayısı bilinmemekle birlikte Esperanto'yu azami 1,5 milyon, İdo'yu birkaç bin kişinin konuştuğu tahmin edilmektedir. Yine Esperanto bilenlerin İdo'yu, İdo bilenlerin Esperanto'yu fazla zorlanmadan anladıkları tahmin edilmektedir.

  İki dil arasında göze çarpan en önemli fark, İdo'nun 26 harfli standart Latin abecesini kullanmasıdır. Oysa Esperanto'da "q", "w", "x", ve "y" harfleri bulunmayıp; "ĉ", "ĝ", "ĥ, "ĵ", "ŝ" ve "ŭ" harfleri bulunmaktadır. İdo'nun Esperanto'nun 'hatalarını gidermek' amacıyla ortaya çıktığını söylemek yanlış olmaz.

  Mesela bu cümle: En la skolo esas multa kati.
  Türkçesi: Okulda çok kediler var.

  Bu cümlede skolo'nun sonunda o bulunduğu için bu bir isimdir. Esas'ın sonunda as bulunduğu için geniş zaman, multa'nın sonunda a bulunduğu için bir sıfat, ve kati'nin sonunda i bulunduğu için bunun bir çoğul isim olduğunu biliyoruz.

  İdo'nun sözcükleri de Avrupa'daki altı önemli dillerden geliyor, yani İtalyanca, İspanyolca, İngilizce, Fransızca, Almanca ve Rusça'dan geliyorlar.

  Örneğin skolo böyle:
  Angliana: school
  Franciana: école
  Germaniana: Schule
  Hispaniana: escuela
  Italiana: scuola
  Rusiana: школа (şkola)
  Ve kato (kedi):
  Angliana: cat
  Franciana: chat(te)
  Germaniana: Katze
  Hispaniana: gato
  Italiana: gatto
  Rusiana: кошка (koşka)

  Geçmiş ve gelecek İdo kurultayları
  2009: Tallinn, Estonya
  2008: Wuppertal-Neviges, Almanya
  2007: Paris, Fransa
  2006: Berlin, Almanya, 10 ülkeden yaklaşık 25 kişi
  2005: Toulouse, Fransa, 4 ülkeden 13 kişi
  2004: Kiev, Ukrayna, 9 ülkeden 17 kişi
  2003: Grossbothen, Almanya, 6 ülkeden gelen katılımcılar
  2002: Kraków, Polonya, 6 ülkeden 14 katılımcı
  2001: Nürnberg, Almanya, 5 ülkeden 14 kişi
  1998: Białobrzegi, Polonya, 6 ülkeden 15 kişi
  1997: Bakkum (mun. Castricum), Hollanda, 7 ülkeden 19 kişi
  1995: Elsnigk, Almanya
  1991: Ostend, Belçika, 21 katılımcı
  1980: Namur, Belgium, 35 kişi
  1960: Zürih, İsviçre, yaklaşık 50 kişi


 2. #2
  Adrian MONK Misafir
  Baleybelen
  Volapük
  Esperanto
  Ido
  Lojban
  Interlingua
  Interlingue
  Sollserol
  Communicationssprache
  Spokil
  Idiom Neutral
  Occidental
  Novial
  Sona
  Lingua Franca Nova

  Bunlar sadece International Auxiliary Language.
  Bir de artistic auxiliaryler var.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  11,452
  Teşekkür / Beğenme
  Rep Gücü
  148

Konu Bilgisi

Users Browsing this Thread

Şu anda 1 üyemiz bu konuya göz atıyor. (0 kayıtlı üye ve 1 misafir.)

Benzer Konular

 1. Çok bilinen diller mi, pek bilinmeyen diller mi?
  Konuyu Açan: asumank, Forum: Diğer Dillerle İlgili Genel Paylaşımlar.
  Cevaplar: 42
  Son Mesaj : 12-07-12, 13:03
 2. ..yapay dil...
  Konuyu Açan: burakdil2, Forum: Yapay Diller Forumu.
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj : 06-10-11, 22:04
 3. Yapay diller ve yapay dil yaratanlar hakkında
  Konuyu Açan: Adrian MONK, Forum: Yapay Diller Forumu.
  Cevaplar: 10
  Son Mesaj : 23-04-11, 10:13
 4. Yapay diller saf mı olmalıdır, karma mı ?
  Konuyu Açan: Adrian MONK, Forum: Yapay Diller Forumu.
  Cevaplar: 8
  Son Mesaj : 26-11-09, 18:33
 5. Acaba dünyada zeki olan %2 insandan biri misin
  Konuyu Açan: BBurak, Forum: dilFORUM'la Tanışma.
  Cevaplar: 8
  Son Mesaj : 09-08-06, 23:52

Bu Konu İçin Etiketler

Bu Konuyu Paylaşın !

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •