su.per.fi.cial (supırfiş'ıl) s. yüzeyde kalan, satha yakın veya satıhta olan; sathi, yüzeysel, üstünkörü, yarımyamalak.