"weight is bouncing up and down." Bu cümlede geçen "bounce" in Türkçe karşılığı sallanmak mıdır, salınım yapmak mıdır, salınmak mıdır?