Cümlede geçen "bend", "serious word" ve "joky word" sözcük ve ifadelerinin Türkçe karşılıkları neler olabilir?

"Mind-bending is not a serious word, instead it is a joky word. Minds don't bend".