Türkçedeki 'v' sesinin İngilizcede hangi sese karşılık geldiğini bulmam gerekiyor. Soru şu: Try to say ‘tavuk’ in Turkish and describe the ‘v’ sound in the word. Then, find an associate sound for it in the English language and give its description. Acil yardım lütfen...