İki cümle yapı olarak aynı olsa da anlam olarak farklılık gösteriyor gibi geliyor bana. Birinci cümlede gerund kısmının gizli öznesi "genel af ilan edilmesi" iken ikinci cümlede "she" öznesi. Acaba ikinci cümle de başka bir yapısal kural mı var?

The government has declared an amnesty, causing a social conflict.
(Hükümet genel af ilan etti ki bu sosyal bir kargaşaya neden oldu.)

She sat by the fire, poking the fire.
(Şöminenin yanına oturdu ve ateşi karıştırdı.)