Küfr-i Bahâyi'nin ekteki burun gazelini nesre çevirmeye çalıştım. Gazelin kaynağı burada...

burun.png

Eksiklerimi ve yanlışlarımı düzeltebilir misiniz?

"ey birâder hiç burnuna benzer burun görmedim. Sanki suratının üstünde eşek malafatı var.

(duvara bir şey yazmak mı anlamadım.)

Bokluca bostanda yetişmiş patlıcan ya da hıyar gibidir. Eğri büğrü bok kabağı yahut mantar gibidir.

Lağım kazması ya da sapan ya da çapa gidir. Sen yürüdükçe burnun dokunduğu yeri yırtar.

Kulaklı boru(bir çalgı?), zurna ya da kerrenay(bir saz) gibidir. Nefes verdikçe dağları sarsar.

Fil hortumu burnunun yanında bir hiçtir. Yürüsen burnun toprak altından aşağı sarkar.

Burnun Taş gemisine kayalık parçaya asma halata(?) benzer.Dönen gemiyi durduracak demir olur belki

Ne Akıntıburnu, ne Bozburun burnuna benzer.Burnunun yanında hiçbir burun bir bok değil

O kafir(?) burun murdar çehrenin üzerinde helâ köşesinde üzerine basılmış boka benzer"