Bu iki kalıp cümleye ne gibi bir anlam katıyor ya da farklılık nedir tam olarak?
Mesela j'ai deux voitures ile c'est deux voitures que j'ai arasında anlam olarak ne gibi bir fark var?