İddia ve sav bu cümlelerde aynı mıdır?

"Soyguna dair iddiasını kanıtlayamadı". Bana burada "sav" olmazmış gibi geldi.

"Toplumların gelişmişliği çağlara göre değişir. Rusya'nın bugün büyük bir devlet olması bu savımızı destekler." Burada da sanki "sav" daha iyi gibi geldi.