Bir kitapta neler anlatıldığında, nelerden bahsedildiğini nasıl sorarsınız? Diyelim ki arkadaşınızın elinde gördünüz.

1. Kitapta neler anlatılıyor?

2. Kitap neyi anlatıyor?

3. Kitapta nelerden bahsediliyor?

4. Kitap neden bahsediyor?

5. Kitapta nelerden söz ediliyor?

6. Kitap nelere değiniyor?

7. Kitap nelerden söz ediyor?

Bu içerik için "söz etmek", bahsetmek", "anlatmak", "değinmek" birbirinin yerine geçebilirler ama bunlar aynı anlamda mıdır?