Aşaığıdaki cümlelerde geçen koyu yazılmış kısımları terim olarak karşılıklarıyla kattıkları anlamları ve anlam bakımından aralarındaki farklılıkları açıklayabilir misiniz

1. Bu dersi geçen kişi aşağıdaki işlemleri yapabilmelidir

2. Bu dersi geçen kişi aşağıdaki işlemleri yapabilmesi gerekiyor.

3. Bu dersi geçen kişinin aşağıdaki işlemleri yapabiliyor olmalıdır.
.