"Yüksek binalar şehirlerde bir heyula gibi yükseliyor."

Yukarıdaki cümlede geçen "bir heyula gibi" ifadesini açıklayabilir misiniz? Kullanım doğru mu?