Türkçe sözcüklerin incelenmesi...

https://www.academia.edu/38666204/T%...4%B1rmal%C4%B1

Yaklaşık 4000 kelimenin incelenmesi planlanmakta, şu an için 1300 civarında...