İnsanların bıkıp da evden dışarı gönderdikleri şeyleri anlatabilmek için "sokağa atmak"\"kapıya atmak" deyimlerini kullanırız. Bunların İngilizce karşılıkları neler olabilir?

"Adam köpeğini sokağa attı" cümlesinin karşılığı ne olabilir?