Dünyada en fazla çeşidi bulunan para birimi, dolardır. Bu yazıda; para birimi dolar olarak anılan 5 ülkenin ekonomisi hakkında bilgileri sizlerle paylaşmak istedik.

para-birimi-dolar-olarak-anilan-5-ulkenin-ekonomisi-hakkinda-bilgiler.jpg

Para birimleri arasında belki de en fazla çeşide sahip olan dolardır. Doların 20’den fazla çeşidi bulunmaktadır ve dünyanın en yaygın para birimidir. Buna karşın Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanılan Amerikan doları, dünyanın ve piyasaların güçlü para birimi olarak anılmaktadır. Bu yazıda bahsedeceğimiz dolar türleri ise USD’den farklıdır ve ait oldukları ülkelerle birlikte anılırlar.

Sizlere daha önce dünya ülkelerinin para birimleri hakkında bilgiler vermiştik. Daha önce de bahsettiğimiz gib doların birçok çeşidi bulunmaktadır. Bu dolar çeşitleri arasında anılan para birimlerinin başlıcaları; Avustralya doları, Kanada doları, Yeni Zelanda doları, Singapur doları ve Hong Kong dolarıdır. Bunlar dışında da çeşitli ülkelerin dolar kullandığı görülmektedir. Bu para birimleri, dolar yatırımı dışında tercih edilebilecek iyi alternatifleri oluşturmaktadır. Hem piyasalar hem de dünya ticareti kapsamında bu 5 dolar çeşidi ve ülkelerin ekonomileri hakkında bilgileri sizlerle paylaşmak istedik.

İşte 5 farklı dolar ve ülke ekonomileri hakkında bilgiler:

Avustralya Doları ve Ülke Ekonomi Hakkında Bilgi

avustralya-dolari-ekonomisi-hakkinda-bilgi.jpg

Doğal kaynak bakımından zengin bir ülke olan Avustralya ekonomisi; son 20 yıldır büyümektedir. Sağlam bir mali yapısı bulunan ülkenin merkez bankası, tüketici fiyat enflasyonunu yıllık yüzde 2 – 3 arasında tutmak için çalışan bir para politikasını yönetmektedir. Ülkenin para birimi Avustralya doları olarak anılmaktadır ve AUD uluslararası kısaltmasıdır. Gösterimi ise A$, $A ve AU$ şekillerindedir. Aynı zamanda para biriminin Aussie olarak anıldığı da bilinmektedir.

Avustralya; maden, metal, doğalgaz, buğday ve diğer önemli tarımsal ürünlerin ihracatını yapmaktadır. Toplam ihracat oranında büyük bir yere sahip olan bu ürünler, dünya hammadde fiyatlarındaki değişimler göz önüne alındığında ülke ekonomisi için önemli görülmektedir. Bu nedenle ülkede sanayi ürünlerinin ihracatı artırılmak istenmektedir. Ama uluslararası ticaretteki rekabet koşulları bu durumu zorlaştırmaktadır.

Avustralya ve yerel hükümetlerin önceliklerine bakıldığı zaman; ekonomide güçlü büyümenin devamlılığı, doğal kaynaklara karşı artan talebin karşılanması ve sürdürülebilirliğin sağlanması adına ekonominin üretken kapasitesinin genişletilmesi benimsenmiştir. Buna bağlı olarak büyüme politikasında, kurumsal ayarlamalar yapılmaktadır.

Kanada Doları ve Ülke Ekonomisi Hakkında Bilgi

kanada-dolari-ekonomisi-hakkinda-bilgi.jpg

Hem hammadde hem de ithalat – ihracat performansı ile Kanada ekonomisi güçlü bir yapıya sahiptir. Bu kapsamda Kanada doları, majör ve güvenilir para birimleri arasında anılmaktadır. Kanada dolarının uluslararası kısaltması CAD şeklindedir ve sembolü C$ olarak gösterilmektedir. Ülke ekonomisinin gücü, para birimine doğrudan yansımaktadır ve güvenilir liman özelliği taşımaktadır.

Dünyanın en büyük 11. ekonomisine sahip olan Kanada, yüksek refah düzeyi ile de bilinmektedir. Aynı zamanda Kuzey Amerika ve Asya ülkeleri arasında köprü görevi görmektedir. Ülkenin stratejik konumu nedeniyle dünyanın en büyük 9. tüketim pazarı olduğu da bilinmektedir. NAFTA sayesinde 443 milyondan fazla tüketiciye ulaşma imkanı bulunmaktadır.

Kanada, güvenli iş ve yatırım alanı ile en dinamik ekonomilerden birisine sahiptir. Doğal kaynaklar bakımından da zengin bir ülkedir ve dünyanın en fazla çeşitlendirilmiş ekonomilerinden biridir. Ülkede ekonomik faaliyetlerin yüzde 70’i, istihdamın ise yüzde 75’i hizmetler sektöründedir.

Hong Kong Doları ve Ülke Ekonomisi Hakkında Bilgi

kong-kong-dolari-ekonomisi-hakkinda-bilgi.jpg

Finans piyasalarında yatırım amaçlı tercih edilen 9. para birimi, Hong Kong dolarıdır. Ticaret hacmi yüksektir ve yakın gelecekte majör dövizler arasına girmesi tahmin edilmektedir. Hong Kong dolarının uluslararası kısaltması HKD‘dir ve sembolü HK$ şeklindedir. Hong Kong Merkez Bankası tarafından basılmakta ve yönetimi sağlanmaktadır. Minör para birimleri arasında anılsa bile grubunda yüksek bir işlem hacmine sahiptir.

2011 – 2015 döneminde ihracat kalemlerini güçlendirmesi ile ekonomik krizin etkilerini silen Hong Kong, ithalat ve ihracat alanında önemli bir noktadadır. Para birimi ise bu ilişkiden doğrudan etkilenmektedir. 2011 yılına kadar ekonomik krizlerle mücadele eden ülkenin, ekonomisi günümüzde toparlanma sürecini devam ettirmektedir.

Ticaretin kalbi olarak da anılan Hong Kong’un 2017 verilerine göre GSYİH oranı 334.104 milyon dolar olmuştur. Kişi başına GSYİH ise 45 bin dolar sınırına yükselmiştir. Ekonomik toparlanma süreci kapsamında yüzde 3,54 oranında büyüme yakalanmıştır. Hong Kong’un 2015 – 2019 yılları arasında ortalama yüzde 3 oranında büyüme kaydedeceği düşünülmektedir.

Singapur Doları ve Ülke Ekonomisi Hakkında Bilgi

singapur-dolari-ekonomisi-hakkinda-bilgi.jpg

Minör para birimleri arasında yer alan Singapur doları, yüksek bir işlem hacmine sahiptir. Uluslararası kısaltması SGD‘dir. Sembolü ise S$ ve SGD$ şeklindedir. Singapur Merkez Bankası tarafından belirlenen para politikaları ile denetimi yapılmaktadır. Singapur’un, Hong Kong gibi ticarete dayalı bir ekonomisi bulunmaktadır.

Sigortacılık, bankacılık, ulaşım ve haberleşme gibi hizmet sektöründe uzmanlaşmış olan Singapur, en büyük gelirini de buralardan elde etmektedir. Ülkedeki endüstri faaliyetleri ise ekonominin kalkınmasını sağlamaktadır. Nüfusun yarısından fazlası ise endüstri alanında çalışmaktadır. Geri kalan kısım, ticaret ve hizmet sektöründe faaliyet göstermektedir. Ülkede tarım ise en az iş gücünün bulunduğu sektördür.

Ülke ekonomisinin canlanması, endüstri dalları ile sağlanmaktadır. Önemli ürünler ise petrol rafinerileri, gemi yapımcılığı, tekstil, elektronik aletler şeklinde sıralanmaktadır. Turizm açısından da önemli bir ülke olan Singapur, balıkçılık sektöründe de gelişmeye adından söz ettirmeye başlamıştır.

Yeni Zelanda Doları ve Ülke Ekonomisi Hakkında Bilgi

yeni-zelanda-dolari-ekonomisi-hakkinda-bilgi.jpg

Finans piyasalarının yüksek işlem hacimli minör para birimlerinden birisi de Yeni Zelanda dolarıdır. Kiwi ismiyle anılan para birimi, dünyanın en çok ticaret yapılan 16. para birimidir. Uluslararası kısaltması NZD şeklindedir ve $ ile gösterilmesine karşın karışıklığı önlemek adına NZ$ kullanılmaktadır.

Refah düzeyi yüksek olan Yeni Zelanda’nın ekonomisi, dünyanın en büyükleri sıralamasında 55. sıradadır. Ülke GSYİH oranı 2017 verilerine göre 200.837 milyon dolardır ve kişi başına milli gelir 41.629 dolardır. 2017 yılında ekonomik büyüme ise yüzde 3,48 oranında gerçekleşmiştir. Ekonominin temelleri ise denizcilik, altın madenciliği, keten üretimi ve keresteciliğe dayalıdır. Aynı zamanda Yeni Zelanda’nın modern ve gelişmiş bir ekonomisi bulunmaktadır.

Yeni Zelanda dünya yün ihracatında en büyük kapasitesi bulunan ülkedir. Aynı zamanda ülkede tarım sektörü, GSYİH oranının yüzde 4,2’lik oranını oluşturmaktadır. Gıda işleme sanayisi ise hem üretim hem de toplam istihdam açısından en önemli gelir kaynaklarındandır. Ülke, dünyanın kivi ihtiyacının 1/4’ünü karşılamaktadır. Meyve ihracatı dışında ise hizmet sektörü, ekonominin yüzde 69’unu kapsamaktadır. Turizm gelirleri ise ülkenin döviz gelirlerinin yüzde 18’ini oluşturmaktadır.


Kaynak: https://borsanasiloynanir.co/