Bazı fiiller gerund ve infinitive aldığında anlam değişikliğine uğrar. Aşağıda bu fillerin listesine ulaşabilirsiniz. Örnek cümleler ve Türkçe çevirilerini inceledikten sonra alıştırmaları da çözebilirsiniz:
  • Remember


Gerund
*Geçmişte olan bir şeyi hatırlamak anlamında kullanılır.
-I can’t remember taking the keys. (Anahtarları aldığımı hatırlamıyorum.)
-I remember playing with my toys when I was a child. (Çocukken oyuncaklarla oynadığımı hatırlıyorum.)

Infinitive
*Gelecekte yapılacak olan bir olayı unutmamak/hatırlamak anlamında kullanılır.
–Remember to switch off the lights. (Işıkları söndürmeyi unutma.)
-I always remember to take notes during the lectures. (Ders sırasında her zaman not almayı hatırlarım.)


  • Try


Gerund
*Bir şeye başlanıldığını, ama bir sebepten dolayı bu işten vazgeçildiğini anlatmak için kullanılır
-She tried learning German, bu she gave up. (Almanca öğrenmeyi denedi ama sonra vazgeçti.)
-I tried taking pill, but it didn’t help . (İlaç almayı denedim ama hiç faydası olmadı. / Yani ilacı aldı, ancak ilacın bir etkisini göremedi.)

Infinitive
*Bir şeyi yapmayı denediniz ama başaramadıysanız, ya da sizin için yapması zor olan bir eylemi gerçekleştirmek zorundaysanız to+infinitive kullanabilirsiniz.
-Try to be quiet when the baby is sleeping. (Bebek uyurken sessiz olmayı dene.)
-She tried to open the door, but it was so difficult. (Kapıyı açmayı denedi, ama bu çok zordu. / Yani kapıyı açamadığını belirtiyor.)

Stop

Gerund
*Bir şeyleri yapmayı bıraktığımızı anlatmak için kullanırız
-I stopped smoking. (Sigara içmeyi bıraktım.)

Infinitive
*Bir şeyler yapılırken ara verildiği zamanlarda ya da yolda giderken mola verildiği, bir yerlerde durulduğu zamanlarda kullanılır
-He was working but he stopped to smoke. (Çalışıyordu ama sigara içmek için durdu. / Yani sigarayı bırakmadı, sigara molasına çıktı.)
-I was walking but I stopped to buy ice-cream. (Yürüyordum ama dondurma almak için durdum.)


  • Forget


Gerund
*Zaten geçmişte yapmış olunan bir şeyin şu an hatırlanamadığı durumlarda kullanılır
-I forgot going to the cinema with you. (Seninle sinemaya gittiğimizi unuttum/böyle bir anı hatırlamıyor.)
-She forgot meeting with her friends last year. (Geçen sene arkadaşlarıyla buluştuğunu unuttu/hatırlayamadı.)

Infinitive
*Bir şeyler yapmaya niyetlenildiğini ama sonuç olarak bu işin unutulduğunu anlatmak için kullanılır
-I forgot to take the keys. (Anahtarları almayı unuttum.)
-Jack forgot to call his parents. (Jack anne ve babasını aramayı unuttu.)


  • Regret


Gerund
*Geçmişte yapılan bir şeyden pişmanlık duyulduğunu belirtmek için söylenir.
-I regret being late for work. (İşe geç kaldığım için pişmanım.)
-I regret telling you a joke because you misunderstood it. (Sana fıkra anlattığım için pişmanım çünkü sen onu yanlış anladın.)

Infinitive
*Kötü bir haber söyleneceği durumlarda, bundan memnun olmadığınızı belirtmek istediğinizi belirtirken kullanılır
-I regret to tell you that your report was denied. (Üzülerek söylüyorum ki raporunuz reddedildi.)
-We regret to inform you that our company is closed. (Şirketimizin kapandığını üzülerek bildiriyorum.)


  • Go on


Gerund
*Yapılan bir şeye devam edileceğini belirtirken kullanılır
–Go on studying your lesson. (Ders çalışmaya devam et.)
-I had a break, but then I went on cleaning the house. (Mola vermiştim ama sonra evi temizlemeye devam ettim.)

Infinitive
*Alakalı bir durumun sonrasında atılan adımı belirtmek için kullanılır
-After graduating, I went on to become an engineer. (Mezun olduktan sonra, mühendis olmak için devam etti.)

Dikkat edilmesi gereken diğer fiiller:

*be afraid of:
-Bir şey için endişelenen durumlarda:
I’m afraid of failing. (Başarısız olmaktan korkuyorum.)

-Bunun haricindeki durumlarda infinitive ve gerund arasında anlam farkı oluşmaz.
I’m afraid of swimming in the ocean = I’m afraid to swimming in the ocean.

*used to
-Bir şeylere alışık olunan durumlarda:
I’m used to smoking. (Sigara içmeye alışığım.)

-Geçmişte yapılan,artık yapılmayan şeyler için:
I used to smoke before. (Eskiden sigara içerdim.)
ALIŞTIRMALAR


1- Cümle: Bu mektubu postalamayı unutma.
Don’t forget ____ this letter
a)to post b)posting

2-Cümle: Artık birbirleriyle konuşmuyorlar.
They stopped _____to each other.
a)to talk b)talking

3-Cümle: Onunla bu konuda konuşmayı denedim ama başaramadım.
I tried _____ to him but I couldn’t.
a)talking b)to talk

4-Cümle: Seni ilk gördüğüm zamanı asla unutmayacağım.
I will never forget _____ for the first time.
a)to see b)seeing

5-Cümle: Uçuşun ertelendiğini üzülerek bildiriyoruz.
We regret ____ that the flight has been delayed.
a)to inform b)informing

Answers: a-b-b-b-a

KAYNAK