Tomurcuklanmak yerine bir isim ve fiilin birleşmesiyle oluşan başka bir fiil olan "tomurcuk açmak" kullanılabilir. Türkçe'de bu tür isim ve fiilin birleşmesiyle oluşan fiillere ne ad veriliyor?

Teşekkürler.