Merhaba, he announced that he was giving general absolution
cümlesindeki general absolution'ı ne olarak çevirebiliriz acaba? Spesifik olarak teolojide tam bir terimsel karşılığı var mıdır?