I want this work finished ile I want this work to finish arasinda ne fark var

Ayni sorum su cumlede de var

I want you to move your body ile I want you moved ......