Gökyüzünde, Güneş’in görünüşteki hareketlerinin yer aldığı bölgeye Zodyak denir. burçlar, astronomlar tarafından, aşağı yukarı 30. boylama denk düşen on iki burca (takımyıldız) ayrılmıştır. Güneşin bu burçlardan geçişi, yılın on iki aya böler. Her burcun ayrı bir adı vardır.


Astronomi yörüngesel cisimleri ve dünya atmosferinin dışında gerçekleşen fiziksel olayları olay ve olguları inceleyen bilim dalıdır.
Arkeolojik bulgular en eski yıllarda bile insanların gök bilimi hakkında bilgileri olduğunu ortaya koyuyor. Neolitik çağda insanlar, ekinoksların periyodik karakterlerle ilişkisini ve bazı takım yıldızlarının etkilerini biliyorlarmış. Modern gök bilimi gelişimini özellikle antik çağ ve orta çağın sonunda keşfedilen gözlem aletlerine borçlu.


Günümüzde evrende bulunan her çeşit maddenin dağılımı, hareketi, kimyasal değişimi, fiziksel özellikleri ve birbirleriyle etkileşimini inceleyen teknolojik alet ve yöntemlerin büyük bölümü bu dönem yaşanan gelişmeler sayesinde şekillendi.


Buna rağmen astroloji ile falcılık birbirinden ayrı değerlendirilen kavramlar. Astroloji değişmez bazı parametreler içinde hareket eden bir disiplin. Burçların, yıldız ve gezegenlerin konumlarına göre farklı yüklemeler yaptığına inanılır.


Burçlar üçerli takıma ayrılır ve her takım yılın bir mevsimini belirler.Sözgelimi yaz, Güneş’in Yengeç burcuna İlkbahar ise koç Burcu’na girmesiyle başlar.
Daha önce Mezopotamya’da bilinen burç işaretleri, gökcisimlerinin insanın yazgısı üzerindeki etkisini inceleyen bir bilim dalının, yani Astroloji’nin (yıldız falı) temelidir.
İnsanoğlu, Ay’ın, gezegenlerin değişik yönleriyle, yıldızların hareketleriyle Güneş ve Ay tutulmalarıyla v.b. etkilenmiş, olayları hesaplamak yada önceden tahmin etmek için kullanabileceği ön belirtileri bütün bu devinimlerde görmek istemiştir.Böylece bireylerin doğduğu anda gökcisimlerinin konumuna dayandırılan ve onların geleceğini haber verme iddiasında olan yıldız falları hazırlanmıştır.


Kişinin doğum tarihine göre belirlenen burçların yanı sıra doğum saatine göre yükselen burçların da belirlenme olasılığı var. Ufuk çizgisinden, yani doğumdan yükselen burç belirleniyor. Birçok farklı astrolojik sistem olsa da hepsinin temeli aynı. Gök cisimlerinin hareketlerinin insan yaşamına ve karakterine etkisi...


On iki burç:Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlar, 2 000 yıl önce yan yana oldukları takım yıldızlara göre adlandırılmışlardır. Takımyıldızlarla burçların tekrar rastlaşması için, 25.790 yıl geçmesi gerekir.