İngilizce'de zamir kullanırken dikkatli olmalısınız çünkü Türkçe'de zamirlere yönelme eki eklenerek nesne zamiri haline getirilebilirken (bakınız:O>Ona) İngilizce'de bu direk değişerek kullanılıyor.(bknz: I>Me) Bu durumda bu zamirleri ezberlememiz gerekiyor.

Subject Pronouns (Özne Zamirleri)

I
You
We
They
He
She
It

Özneler, işi yaparlar veya durumu etkilerler. Yani fiil cümlelerinde işi yapana özne dedir durum cümlesinde ise durumu etkileyene.

Object Pronouns (Nesne Zamirleri)

Me
You
Us
Them
Him
Her
It

Nesneler, işi yapmazlar ama işten etkilenirler.

Zamirler, isimlerin yerini tutarlar yani ismi söylemek yerine daha pratik olarak zamir kullanılır. Örneğin karşındaki kişi Cevdet adında biri olsun. "Cevdet çok sıkı giyinmişsin." demek yerine "Sen çok sıkı giyinmişsin." derken buradaki "Sen" bizim zamirimiz oluyor. Ve bir bakalım bu zamir işi yapan mı yoksa işten etkilenen mi ? Elbette işi yapan. Bu durumda bu özne oluyor. Ve biz Subject pronouns kullanmalıyız.

Nesne zamiri için örnek cümle verecek olursak da "Cevdet Ali'ye hediye verdi." cümlesinde işi yapan yine "Cevdet" ama biz bu sefer işten etkilenene bakacağız. Cümlemizi zamir ile kullanalım. "Cevdet ona hediye verdi." evet zamirimiz "ona" oldu ve bu zamir işten etkilenen olduğu için Object Pronouns kullanmalıyız.

Dersi çoğunlukla Türkçe anlattım ancak bu ders başlangıç seviyesi olduğu için mantığını anlamak çok daha doğru olur dedim.

Kaynak bilgilerede bakmak için Subject Pronouns and Object Pronuons Konu Anlatımı dersine bakabilirsiniz.

Eğer kendinizi test etmek isterseniz 10 soruluk test alıştırmamıza göz atabilirsiniz.

SUBJECT AND OBJECT PRONOUNS SORULARI