Every Saturday Daniel and his family go to the beach. They live far from the beach, but once a week the family gets into the car and Daniel’s father drives for hours until they arrive. Daniel’s parents love the beach. Daniel and his sister and brother love the beach. The family’s dog loves the beach very much. But it is a problem to go to the beach every week. Daniel’s father gets tired from driving so many hours. The rest of the family gets tired from sitting in the car for so many hours. Daniel’s mother says: “It’s fun in the beach, but it takes too much time to get there and back!” Daniel and his sister and brother are very sad. They want to go to the beach, but it is a problem. They try to go the swimming pool, but it is not the same thing. One day Daniel’s parents come to talk with the kids. They say: “We have a problem to go to the beach every week, but we love the beach, and you love the beach, and the dog loves the beach. So we have a solution. We need to live near the beach!” Daniel and his sister and brother are very happy! Now they live near the beach. They go to the beach every day!

Her cumartesi Daniel ve ailesi plaja gider. Onlar plaja uzakta yaşarlar ama haftada bir kez Daniel'in babası ile götürür. Daniel'in ebeveynleri plajı sever. Daniel ve kız kardeşi ve erkek kardeşi plajı sever. Ailenin köpeği, plajı çok fazla sever. Ama plaja her hafta gitmek sorundur. Daniel'in babası çok fazla araba sürdüğünden yorulur. Daniel'in annesi der ki :'' Plaj eğlencelidir ama oraya gitmek çok fazla zaman alır.'' Daniel ve kız kardeşi ve erkek kardeşi çok üzülür. Onlar plaja gitmek ister ama bir sorun vardır. Yüzme havuzuna gitmeye çalışırlar ama aynı şey değildir. Bir gün Daniel'in ebeveynleri çocukları ile konuşurlar. Onlar der ki:'' her hafta plaja gitmek bir sorun ama biz plajı seviyoruz ve siz ve köpekte plajı seviyor. Yani bir çözüm var. Bizim sahile yakın yaşamaya ihtiyacımız var. Daniel ve kız kardeşi ve erkek kardeşi çok mutludur! Şimdi onlar plaja yakın yaşarlar. Onlar her gün plaja gider!

Arkadaşlar biraz uzun ama kusura bakmayın