View RSS Feed

renkrts

Koçluk Nedir?

Bu Başlığı Puanla
tarafından 06-10-13 tarihinde 19:16 itibariyle gönderildi. (8032 Okunma)
Koçluk Nedir? (1)
Son zamanlarda koç ve koçluk hakkında görsel ve yazılı basında ya da günlük hayatımızın içinde çok sık karşılaşır olduk. Koçluk gerçekten de gelişmiş ülkelerde ve ülkemizde bilgisayar ve internet teknolojilerinden sonra en hızlı gelişen aladır. Ülkemizde daha çok yaşam koçluğu, eğitim/öğrenci koçluğu ve kurumsal koçluk alanlarında ağırlıklı olarak uygulama alanı bulduğu gözlemlenmektedir.

Koçluk; kişilerin farkındalık kazanarak, yaşamlarında bulundukları noktayla olmak istedikleri nokta arasındaki mesafeyi geleceğe odaklanarak ve eyleme geçerek kapatmasını sağlayan planlı bir gelişim sürecidir. Koçluk şimdiyi anlamak, geleceği yaratmak ve gerekli donanımı oluşturmak için kişiyle birebir yapılan profesyonel bir diyalogdur. Koçluk kişinin performansını arttırmayı amaçlar.

Yabancı literatürde koçluk alan kişiye “coachee” veya “client” denir. Türkçede daha çok danışan, “koçi”, “koçluk alan” veya “müşteri” kullanılmaktadır. Danışmanlık söz konusu olmadığı için “danışan” çok fazla tercih edilmez. Müşteri ise parayı çağrıştırdığı için tercihimiz “koçluk alan”ı kullanmaktır.

ELMAS Koçluk yaklaşımında ve ELMAS koçluk eğitim süreçlerinde ilk görüşmeye gelen kişi “müşteri” olarak adlandırılır. Koçluk anlaşması yapılanana kişi kadar müşteri olarak kalır. Müşteri koçluk hizmeti anlaşmasını imzaladığı andan itibaren “koçluk alan” olarak nitelenmektedir.

Koçluğun Tarihsel Gelişimi
Modern anlamda koçluk, spor alanında 1970 yıllara başlamış (Inner Game) 1980’li yıllarda ise iş dünyasına ve sosyal hayatımıza girmiştir. Aynı yıllarda ülkemizde Beyaz Gölge dizisinde televizyon karşılaştık “koç” ile. Koçluk dünyada 30 yılı aşkın bir süredir de kartopu etkisi ile büyümektedir. Ülkemizde ise dünyadaki trendi biraz geriden takip ederek ve geçtiğimiz 7-8 yılda dünyadaki gelişme trendine uygun geliştiğini gözlemlemekteyiz.

Koçluk kelimesi İngilizcedeki “coach” kelimesinden gelmektedir. “Coach” değerli şeyleri bir noktada diğer noktaya taşıyan araç anlamındadır. Günümüzde otobüs garajları “coaching station” olarak adlandırılmaktadır. Yani otobüslerin ilk hallerine koç olarak isimlendirildiği anlaşılmaktadır. Değerli olanı bir noktadan diğerine taşıyan araç olarak kullanılmaktadır.

Modern kullanımda ise, koçluk alanı bir noktadan alıp başka bir noktaya taşıyan, koçluk alanı ilerleten anlamındadır. Koçluk insanlığın bilim, teknik ve çeşitli disiplinlerde ortaya koyduğu bilgi birikimi ve araçları modern koçluk süreci içinde insan hayatının içine katmaktadır.

Modern anlamda koçluktan bahsederken, Sokrates’in sorularını, sorularla sonuca götüren Sokrates’i hariç tutamayız.

Bizim kültürümüzde “Anlattıkların karşındakinin anladığı kadardır.“ diyen Mevlana koçluğun temel ilkelerinden iletişim prensibini ortaya koymuştur.

“Bir ben var bende, benden içeri” diyen Yunus, bize içimizdeki cevheri işaret etmiştir.

Doğu kültüründe Konfüçyüs’ün “Derin olan kuyu değil, kısa olan iptir." ve "Karanlığa söveceğine kalk bir mum yak." gibi sözlerle ifadesini bulan, koçlukta çok önemli yeri olan “eyleme geçmenin gereğini” ifade etmiştir.Yine bizim kültürümüzdeki Selçuklular’daki sultanlarının oğullarına idari ve askeri işlerde yardımcı olan “Atabey”lik mentorluk ağırlıklı koçluk içermektedir. Şehzadeleri eğiten lalalar, Şeyh Edebali’ler, Akşemseddin’lerin yaptıklarının içinde hep koçluk vardır.

Modern koçluğu tanımlarken, insanlığın oluşturduğu bu değerleri, bizim değerlerimizi yok sayarak, 1980’li yılarda Batıda gelişen, Batı’dan bize gelen bir kurum olarak değerlendirmek eksik olur. Doğu kültürüne, kendi kültürümüze haksızlık olur.

Bu anlamda koçluğu yorumlarken, tüm insanlığın yarattığı değerleri ve araçları bir potada toplayarak, bu değerleri ve araçları kişinin hayatın içine sokarak, kişinin hayatını kolaylaştıran, kişiyi olumluda tutarak farkındalık yaşamasını temin eden ve harekete geçiren bir yaklaşım olduğunu söyleyebiliriz.

Metaforlarla Koçluk
Metafor (benzetmeler) kullanımı soyut olanları somutlaştırarak ortaya koymaya yarayan çok etkin bir araçtır. Koçlukta çok sık olarak kullanılır. Koçluğu metaforlar kullanarak aşağıda anlatılmaktadır. Bu metaforda baba oğul koça benzetilmekte, at ise koçluk kalan pozisyonundadır.

Baba ve oğul kırsal alanda yolda giderken bir at görürler. At boylu poslu ve parlak tüylü yarış atı olduğunu baba hemen anlar. Oğluna, “Oğlum bu atı sahibine götürelim. Eminim sahibi de atını arıyordur. Bu at sahipsiz olamaz.” der. Oğul ise, “Baba, atı nasıl sahibine götürebiliriz ki? Atın sahibini bilmiyoruz.” diye karşılık verir. Baba, oğluna kendisini takip etmesini, yanında kalmasını söyler. Baba oğul atı yavaşça yola çıkarırlar. Çok sakin hareketlerle atı takip etmeye başlarlar. At biraz ilerler, durur, yayılır, otları yer. Bir ara tekrar yoldan çıkar ve yolun dışındaki otlara yönelir. Baba oğul sabırla atı takibe devam ederek atı tekrar yola çıkarırlar. At aynı şekilde yavaş yavaş ilerler. Bu süreç aynı şekilde devam eder.

Sonunda at bir evin kapısı önünde durur. Evden çıkan bey atı gördüğüne çok sevinir ve “Atımı bana getirdiğiniz için size çok teşekkür ederim” der. Baba “Atı biz getirmedik, at kendi geldi” der.

Koç koçluk alannı hedefine ulaşmasına yardımcı olur. Yönlendirme yapmaz. Zira nereye gideceğini bilmez. Koç koçluk alanı dinler. Onu dinleyerek önemser. Koçluk alan kişiye etrafındaki arkadaşları, ailesi, öğretmeni, iş arkadaşı onun için neyin iyi, neyin kötü olduğunu söylemektedir. Koç koçluk alana neyin iyi, neyi yapıp neyi yapmayacağı konusunda hiç bir yorum yapmaz. Koçluğu farklı yapan diğer disiplinlerden ayıran en önemli özelliklerden birisi "farkettirerek" fark yaratmasıdır.

M.Akif Sayar
Profesyonel Koç
ELMAS Koçluk ve Gelişim Merkezi
http://elmaskocluk.com

Online CANLI Eğitim Seçenekleri ile "Association for Coaching International" Onaylı Koçluk Sertifika Programları için tıklayınız…
http://elmaskocluk.com/program-detay...ogramlari.aspx


“Profesyonel Koçluk Sertifika Programları” Koçluk Eğitimleri Takvimi için tıklayınız...
http://elmaskocluk.com/program-detay...i-takvimi.aspx

Profesyonel Koçluk Sertifika Programlarına Katılanların Görüşleri için tıklayınız...
http://elmaskocluk.com/gorusler.aspx

Submit "Koçluk Nedir?" to Facebook Submit "Koçluk Nedir?" to Twitter Submit "Koçluk Nedir?" to Digg Submit "Koçluk Nedir?" to del.icio.us Submit "Koçluk Nedir?" to Google Submit "Koçluk Nedir?" to Stumbleupon

Trackbacks

Total Trackbacks 0
Trackback URL: