PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Türk Dilleri BirleştirilmeliSayfa : 1 [2] 3 4

Nağılbaz
26-05-09, 01:28
Özbəkistan alimləri ortaq türk dili layihəsini hazırlayırlar

Özbəkistanın bir qrup alimi tərəfindən ortaq türk dilinin yaradılması layihəsi hazırlanır. Bu barədə "Trend"ə özbəkistanlı alim, Beynəlxalq İnformatizasiya Akademiyasının akademiki, professor Bəxtiyar Kərimov məlumat verib. Akademik Kərimov bildirib ki, qədim və ortaq tarixə, mədəniyyətə, adət-ənənələrə malik olan türk xalqları vahid bir dildə ünsiyyət qurmalıdırlar. Ona görə də özünün də iştirakı ilə bir qrup alim ortaq türk dili layihəsi üzərində işləyirlər. Kərimovun sözlərinə görə, burada türkdilli xalqların ortaq əlifbası - hərf və səslər, sözləri, qrammatikası ümumiləşdirilir. "Bu ortaq dil hər bir türkdilli xalq tərəfindən başa düşülməli, onların birgə tədbirlərində işlədilməli, türk dünyasının ortaq danışıq, bir-biri ilə ünsiyyət dilinə çevrilməlidir. Həmçinin gələcəkdə bu dil beynəlxalq dil statusu alaraq BMT-nin yeddinci dili ola bilər" - deyən alim əlavə edib ki, dünyada türkdilli insanların sayı 200 milyondan çoxdur. Amma fransız dilində 75 milyon insan danışır, daha 100 milyona yaxın insan isə bu dili qeyri-ana dili kimi bilir. Ortaq türk dili isə beynəlxalq status alaraq daha böyük ərazilərə yayıla bilər.
Kaynak: Milli QH Forumu Xəbər

Nağılbaz
26-05-09, 01:57
"Ortaq türk dilinin əsasında Azərbaycan dili dayanmalıdır"

[17 fevral 2009 09:12].

Gövhər Baxşəliyeva: "Bu dili qorumaq dövlətin və hər bir vətəndaşın borcudur"

Milli Televiziya və Radio Şurasının telekanallarda bütün proqramların Azərbaycan dilində səsləndirilməsi ilə bağlı qərarının icrası geniş müzakirələrə səbəb olub. Xüsusilə də Şuranın türk seriallarının dublyajı ilə bağlı qoyduğu tələblər bəziləri tərəfindən etirazla qarşılanır. Bu fikirdə olanlar hesab edirlər ki, Azərbaycan və Türkiyə türkcəsi təxminən eyni dil olduğundan dublyaja ehtiyac yoxdur. Əks fikirdə olanlar isə hesab edirlər ki, "Dövlət dili haqqında" qanunda dövlət dili kimi Azərbaycan dili müəyyənləşdirilib. İndi qanun icra edilməli, dövlət dili qorunmalıdır. Milli Elmlər Akademiyasının Şərqşünaslıq İnstitutunun direktoru, millət vəkili Gövhər Baxşəliyeva Milli Televiziya və Radio Şurasının qərarının düzgün olduğu fikrindədir. Onun sözlərinə görə, ictimaiyyət şuranın dövlət dilinin qorunması istiqamətdə atdığı addımları dəstəkləməlidir. ("OLAYLAR"İA)

- Gövhər xanım, Milli Televiziya və Padio Şurasının telekanallarda Azərbaycan dilinin tətbiqi ilə bağlı qərarını necə qiymətləndirirsiniz?

- Qəti əminəm ki, Milli Televiziya və Radio Şurasının qərarı çox düzgün və vaxtında atılmış addımdır. Azərbaycan dili Konstitusiyamızda təsbit olunmuş dövlət dili statusuna malikdir. Bu dili yaşatmaq, inkişaf etdirmək, tətbiqini təmin etmək, saflığını qorumaq dövlətin və hər bir vətəndaşın borcudur. Azərbaycan dili günümüzə qədər böyük inkişaf yolu keçib. Bu gün dilimiz bütün türk dilləri içində öz leksik tərkibinə, qrammatik strukturuna görə ən zəngini, ən inkişaf etmişidir. Eyni zamanda, müasir Azərbaycan dili türk dilləri içərisində öz təmizliyini və genetik xüsusiyyətlərini ən yaxşı qoruyub saxlamış dildir. Bu mənim subyektiv fikrim deyil. Bütün dilçi alimlər tərəfindən qəbul olunmuş həqiqətdir. Deyək ki, XVIII əsrin sonunadək Orta Asiyada türk dili məhz Füzulinin "Leyli və Məcnun"u vasitəsilə tədris olunurdu. Belə olan halda dilimizin tətbiqinin məhdudlaşdırılması hətta digər türk dilləri hesabına belə, xalqımıza lazımdırmığ Eyni zamanda, türkdilli xalqların bir-birinə yaxınlaşmasında, qarşılıqlı inteqrasiya prosesində dil probleminin olduğu da həqiqətdir və bir çox elm adamının fikrincə, ortaq türk dili bu problemi aradan qaldırar. Söhbət yeni dil yaradılmasından getmir - bütün türk xalqları üçün ümumi ola bilən dilin seçilməsindən gedir. Yəni bu xalqlara hansısa yabançı, xarici dil və yaxud da "Esperanto" kimi süni düzəldilmiş dil təklif olunmur, söhbət əcdadlarımızın min illərlə danışdığı, sonrakı nəsillərə ərməğan verdiyi dilin hamı üçün anlaşılan bir formasının ümumi qəbulundan gedir. Burada ortaq dil kimi hansı dilin seçilməsi də digərini aşağılamaq, yaxud onun dilinə sayğısızlıq kimi qiymətləndirilə bilməz. Çünki bu gün özbək, qazax, qırğız, türkmən, tatar, başqırd, Azərbaycan və sair adlarla adlandırdığımız dillərin hamısı bir kökdən, bir mənbədən gəlir. Vaxtilə hamımızın əcdadları bu dildə danışmaqla bir-birlərini başa da düşüb, fikirlərini də çatdırıb. Biz niyə eyni köklü xalq olduğumuz halda bir-birimizi başa düşməyək, niyə bizim aramızda dil sərhədi olsunğ Buna etiraz edənlər niyə düşünmürlər ki, ortaq dilin seçilməsi həm də bu dillərin hər birinin zənginləşməsinə, onlardakı yabançı sözlərin təmiz türk sözləri ilə əvəzlənməsinə gətirib çıxara bilər. Fikir verin, Türkiyə ilə əlaqələrimiz vaxtilə dilimizdə olmuş, sonradan isə rus dilinin təsiri ilə sıxışdırılaraq unudulmuş nə qədər təmiz türk sözünün yenidən bərpa olunmasına səbəb olub. Məsələn, müstəqillik dönəminə qədər Azərbaycan dilində "subyektiv" sözünün təmiz türkcəsini çox az adam bilirdi. İndi isə hamı "özəl" deyir. Təmiz türk sözüdür, dilin bütün qanunlarını özündə əks etdirir. Yaxud sovet dövründə "multiplikasiya" deyilən bir söz var idi, hətta dilin işlək fonduna daxil edilmişdi. Mətbuatda da, televiziyada da belə yazılırdı. Lakin sonradan Türkiyə türkcəsi vasitəsilə dilimizə qayıdan "cizgi" sözü onu birdəfəlik arxivə atdı. "Cizgi" dilə də asanlıqla yatır, tələffüzü də asandır. O cümlədən, "birbaşa translyasiya" ifadəsi. İndi "canlı yayım" deyirik. Birləşmənin hər iki tərəfi təmiz türk mənşəli sözlə ifadə olunub. Bir sözlə, ortaq dil türk respublikalarının inteqrasiyasına şərait yarada biləcəyi kimi, həm də bu dillərin etno-milli əsasda təmizlənməsini, inkişafını təmin edə bilər; dil saflaşar, durulaşar. Mən bu bir neçə misalın nümunəsində Azərbaycan dilinin Türkiyə ilə əlaqələr hesabına nə qədər yabançı sözdən xilas olduğunu görürəm. Yəqin ki, eyni proses Türkiyə türkcəsində də gedib. Orta Asiyanın türkdilli respublikalarına gəlincə isə burada türk dillərinin vəziyyəti daha acınacaqlıdır. Qazax, qırğız, türkmən dilləri rus dilinin təsirinə daha çox məruz qalıb. Onların hətta ziyalıları danışanda hər cümlədə bir neçə rus sözü işlədirlər. Hətta yazılı ədəbiyyatda da yeri gəldi-gəlmədi rus dilindən alınma söz və birləşmələrə rast gəlinir. Əlbəttə, ortaq dil bu dillərin təmizlənməsinə, paklaşmasına, özünə qayıdışına şərait yarada bilər. Ən başlıcası isə xalqların inteqrasiya prosesini sürətləndirər, onlar arasındakı mənəvi yaxınlığı daha da dərinləşdirər.

- Dediklərinizdən aydın olur ki, siz bir alim kimi ortaq türk dili ideyasını yüksək dəyərləndirirsiniz... Lakin onu da qeyd edək ki, söhbət hələlik ideyadan gedir. Tutaq ki, sabah konkret işə keçmək lazım gəlindi, onda siz bu dillərdən hansının ortaq dil olmasına üstünlük verərdiniz?

- Heç şübhəsiz ki, mən ortaq türk dilinin əsasında Azərbaycan dilinin dayanmasını istərdim. Ona görə yox ki, özüm azərbaycanlıyam, öz dilimi daha çox sevirəm. Mən məsələyə daha çox dilçilik aspektindən, dilin öyrənilməsi səviyyəsindən, təmizliyindən, norma və qanunları gözləməsindən, tarixi-ənənəvi keyfiyyətləri qoruması baxımından yanaşıram. Təxminən min il bundan öncə yazıya alınmış "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanı ilə bugünkü Azərbaycan dili arasında çox az fərq var. Müasir Azərbaycan oxusucu "Dədə Qorqud"u oxuyur və asanlıqla başa düşür. Yəni müasir Azərbaycan dili türk dilləri içərisində öz təmizliyini, genetik xüsusiyyətlərini ən yaxşı qoruyub saxlamış dildir. Digər tərəfdən, Azərbaycan dili kifayət qədər ciddi öyrənilib, dil materialı linqvistik baxımdan təhlil edilib. Adi bir misal deyim, Mahmud Kaşğarinin hələ XII əsrdə türk dillərində kəşf etdiyi ahəng qanunu bu gün ən çox Azərbaycan dilində izlənilir. Bu da dilin axıcılığında, rəvanlığında özünü göstərir. Ona görə də Azərbaycan dili tez anlaşılır və başa düşülür. Dilimizin bu xüsusiyyətini nəzərə alaraq bir vaxtlar M.Y.Lermontov yazırdı ki, fransız dili Avropa üçün nədirsə, azərbaycanlıların da dili Şərq üçün həmin şeydir. Hesab edirəm ki, ortaq türk dilinin əsasında Azərbaycan dilinin dayandığı təqdirdə onun bütün türkdilli xalqlar üçün ümumişlək dilə çevrilməsi problemi olmayacaq.

- Görünür, bu, dilçi alimlərimizin böyük sənətkarlarımızla birgə uzun müddət dilimizin saflığı uğrunda apardıqları mübarizənin bəhrəsidir. Dilimiz ərəb-fars tərkiblərindən təmizlənib, dilin ən "dözümlü" hissəsi olan fellər əsasında onlarla yeni söz yaranıb.

- Tamamilə haqlısınız. Qaldı məsələnin ortaq türk dili müstəvisinə gətirilməsinə, mən demirəm ki, ortaq türk dili kimi Azərbaycan dili qəbul olunmalıdır, mən deyirəm ki, ortaq türk dilinin əsasında Azərbaycan dili dayansa, daha yaxşı olar. Əlbəttə, həmin dilə Türkiyə türkcəsindən də, türkmən dilindən də, qazax dilindən də, qırğız dilindən də sözlər, ifadələr gələ bilər. Çünki dil daim inkişaf etməyi, zənginləşməyi sevən ictimai ünsiyyət vasitəsidir. Tutaq ki, bu gün bizim dilimizdə elə alınma sözlər işlənir ki, onların təmiz türkcəsini bilmirik. Sabah həmin söz qazax və yaxud qırğız dili vasitəsilə dilimizə qayıdıb möhkəmlənə bilər. Bunun nəyi pisdir kiğ Əksinə, dilimiz zənginləşir. Ortaq dil məsələsinə gəldikdə isə yenə deyirəm, mən həmin dilin əsasında Azərbaycan dilinin dayanmasını istərdim. Bu isə o demək deyil ki, digər türk dilləri, o cümlədən Türkiyə türkcəsi inkar olunmalıdır, yox, sadəcə, dilimizin qrammatik strukturu, fonetik qanunları ortaq türk dilinin əsasını təşkil etməyə optimal imkan verir.
Kaynak: Olaylar qazeti

Nağılbaz
26-05-09, 02:01
Lehçelerden birisi ortak dil yapılacaksa bence bu Azerbaycan Türkçesi olabilir.
Kazakça, Kırgızca, Tatarca, Özbekçe ve Uygurca kelimelerde ve eklerde görülen ses olayları nedeniyle bunlar Eski Türkçeden fonetik ve morfolojik bakımdan uzaklaşmıştır. Türkmencede ise bazı zamanların şahıslara göre çekimlerinin olmaması nedeniyle o da Eski Türkçeden ve diğer lehçelerden farklılık gösterir. Bu lehçeleri elediğimiz zaman geriye Türkiye Türkçesi ve Azerbaycan Türkçesi kalıyor. Konuşanların sayısı bakımından Türkiye Türkçesi 1., Azerbaycan Türkçesi 2. sırada bulunmaktadır. Ancak Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde konuşulan Anadolu ağızlarının Azerbaycan Türkçesi özellikleri gösterdiği, bunun yanında Anadolu sahasında kullanılan ve Türkiye Türkçesinin yazı dilinde kullanılmayan kelimelerin Azerbaycan Türkçesinde kullanıldığı göz önünde bulundurulacak olursa bu sıralama pek bir anlam ifade etmiyor. Dahası Azerbaycan Türkçesi, Türkiye Türkçesine göre daha düzenlidir ve ekler Türkiye Türkçesindeki kadar çok sesteşliğe yol açmaz.

Bazı örnekler verecek olursak:
Geniş Zamanda:
TT: sanmak: san-ı-r
yanmak: yan-a-r
dolmak: dol-a-r
dolamak: dola-r

AT: sanmaq: san-ar
yanmaq: yan-ar
dolmaq: dol-ar
dolamaq: dola-y-ar

Türkçe karakter kullanılamaması durumunda:
TT: olurum, olurum
AT: olaram, olerem
TT: oluyorum, oluyorum
AT: oluram, olurem
(birincisi olmak, ikincisi ölmek)

Ad çekimi ve iyelik:
TT: adam-ım, adam-ı-m
AT: adam-am, adam-ı-m

-lAr çokluk eki ve -lA isimden fiil yapma eki ile yapılan fiillerin geniş zaman çekimleri:
TT: baş-lar, baş-la-r, diş-ler, diş-le-r
AT: baş-lar, baş-la-y-ar, diş-lər, diş-lə-y-ər
Yazan: Özbekistan forumunda [b]lamer.

Nağılbaz
26-05-09, 02:08
Bir de bunlar var:
http://tr.wikibooks.org/wiki/Turan_Dili
http://tr.wikibooks.org/wiki/Yeniçağ

£ vla
26-05-09, 10:28
Artık bir şeyi anlasın bazı kişiler.
Azerîler -bizden çok da ileri ve moderndirler-, Özbekler, Kazaklar, Kırgızlar kendi halklarıyla kendi cumhuriyetlerini kurdular. Artık Türkiye Türkleri ile de birleşmeleri, ortak dili kullanmaları gibi bir şey söz konusu olamaz. Bu milletlerin dilleri Türkçeden çok farklıdır. Bir kere fonemleri apayrı, sözcük dağarcıkları, hârfleri, kısaca her şeyleri apayrıdır. O sebeple Türk dil/lehçelerinin birleştirilmesi bir hayâldir ve birleştirilse bile konuşulmaya başlanması/hâkim olunması yılları alır.

Artık rahat bırakalım kardeş milletlerimizi. Onlar da biz de yuvadan ayrıldık.

Nağılbaz
26-05-09, 12:49
Artık bir şeyi anlasın bazı kişiler.
Azerîler -bizden çok da ileri ve moderndirler-, Özbekler, Kazaklar, Kırgızlar kendi halklarıyla kendi cumhuriyetlerini kurdular. Artık Türkiye Türkleri ile de birleşmeleri, ortak dili kullanmaları gibi bir şey söz konusu olamaz. Bu milletlerin dilleri Türkçeden çok farklıdır. Bir kere fonemleri apayrı, sözcük dağarcıkları, hârfleri, kısaca her şeyleri apayrıdır. O sebeple Türk dil/lehçelerinin birleştirilmesi bir hayâldir ve birleştirilse bile konuşulmaya başlanması/hâkim olunması yılları alır.

Artık rahat bırakalım kardeş milletlerimizi. Onlar da biz de yuvadan ayrıldık.
Fonemlerin ayrı olması bir engel değil; harflerin ayrı olması ise yapay bir ayrımdır. Türk devletlerinde yöneticiler isteseydi ortak alfabeye geçilebilirdi. Zaten herkesin kendi şivesini ya da lehçesini bırakması beklenmiyor. Ortak Türk dili diplomaside ve bilimde kullanılabilir.

£ vla
26-05-09, 15:26
Fransız'la Kanadyan anlaşabiliyor mu ? Peki önemlisi:
Bizim ortak ırkımız Türklük gibi ortak ırkları İskandinavyan olan İsveç, Norveç, Danimarka, Hollânda gibi İskandinav ülkeleri hiç böyle girişilerde bulunuyor mu ?

Önce Doğu'daki Türk ile Batı'daki Türk aynı standart Türkçeyi konuşsun da, sonrasında ortak Türk dili düşünülür.

Nağılbaz
26-05-09, 15:50
Fransız'la Kanadyan anlaşabiliyor mu ? Peki önemlisi:
Bizim ortak ırkımız Türklük gibi ortak ırkları İskandinavyan olan İsveç, Norveç, Danimarka, Hollânda gibi İskandinav ülkeleri hiç böyle girişilerde bulunuyor mu ?

Önce Doğu'daki Türk ile Batı'daki Türk aynı standart Türkçeyi konuşsun da, sonrasında ortak Türk dili düşünülür.
Halihazırda Türk devletleri arasında diplomaside Rusça kullanılıyor. Hepimiz aynı dili konuştuğumuz halde neden aramızda yabancı bir dili kullanmaya devam edelim? Bir yapay dil oluşturulmasa bile Türk şivelerinden birisi bu maksatla kullanılabilir. Sonra siz Esperanto ile ilgileniyorsunuz; Avrupa dillerinden kendiniz de Esperanto gibi bir yapay dil yapmaya çalışıyorsunuz. Avrupa dillerinden yapay diller yapılabildiği halde Türk şive ve lehçelerinden neden yapılamayacağını düşünüyorsunuz?

Crescendo
08-06-09, 22:15
Fonemlerin ayrı olması bir engel değil; harflerin ayrı olması ise yapay bir ayrımdır. Türk devletlerinde yöneticiler isteseydi ortak alfabeye geçilebilirdi. Zaten herkesin kendi şivesini ya da lehçesini bırakması beklenmiyor. Ortak Türk dili diplomaside ve bilimde kullanılabilir.

Bu devletlerin çoğu SSCB etkisiyle Kiril alfabesi kullanıyor. Alfabe birliğindeki öneriniz nedir peki? Biz mi latin alfabesini bırakalım, onlar mı Kiril alfabesini bıraksın? Bizim latin alfabesini bırakmamız söz konusu olamayacağına göre, sizce onlar Kiril alfabesi bırakırlar mı?

^Kunsttaal^
02-02-10, 22:36
Birleştirilmesi imkansız bence. Çok zor. Bu bir nevi "kreole"yi önce yaratanlar öğrenecek, halk öğrenecek sonra minik bebelere öğretilecek. Zor.
Ayrıca, Türkiye Türkçesi Türklerin ortak dili olsun diyenler, bizim konuştuğumuzun ayrıcalığı nedir, sorabilir miyim?

okocak35
02-02-10, 23:15
Bence birleştirilmemeli.Her lehçenin kendine özgü bir kültürü var.Bence her lehçe ayrı bir güzellik,zerafet taşır her dilde.

Spraak
03-02-10, 02:45
Evet, ama bir yandan da insan üzülüyor Türk devletlerinin kendi aralarında anlaşmak için Rusçayı kullanmasına. O yüzden de böyle arayış ve deneyişler içine giriliyor. Yine de sizin de belirttiğiniz gibi şiveler, lehçeler ve ağızlar bir dilin zenginleştiğini gösterir. Bu bakımdan dört bir yanda konuşulan Türkçe de gayet zengin bir dildir.

yigrenji
12-05-10, 15:22
Ben Türkmenistan uyrukluyum , yukarıda yazılanları da imkansız birşey olarak nitelendiriyorum. Kimse kalkıp da kendi lehçesi varken , başka bir lehçeyi kullanmak istemez. Madem ortak dil istiyorsun , gel bakalım öğren Türkmenceyi ;)

biber10
15-05-10, 10:00
Ben Türkmenistan uyrukluyum , yukarıda yazılanları da imkansız birşey olarak nitelendiriyorum. Kimse kalkıp da kendi lehçesi varken , başka bir lehçeyi kullanmak istemez. Madem ortak dil istiyorsun , gel bakalım öğren Türkmenceyi ;)

Hiç kim öz dilinden el çekmeli däl. Diňe umumy Türk diliniň Ors dili ornyna aragatnaşyklyarda ullanylyp bilinjäkdigini aýtýarys.

yigrenji
15-05-10, 12:10
Hiç kim öz dilinden el çekmeli däl. Diňe umumy Türk diliniň Ors dili ornyna aragatnaşyklyarda ullanylyp bilinjäkdigini aýtýarys.

Tamam , dedigin olabilir ama gene de imkansız. Milleti alışkanlıklarından kolay vazgeçiremezsin.

Sphinx
15-05-10, 12:22
Hayır neden birleştiriyoruz ki? Bırakın diller ayrı bir güzellik içinde yaşasınlar, varlıklarını sürdürsünler; daha bir hoş olmaz mı?

yigrenji
15-05-10, 12:27
Hayır neden birleştiriyoruz ki? Bırakın diller ayrı bir güzellik içinde yaşasınlar, varlıklarını sürdürsünler; daha bir hoş olmaz mı?

Aynen ;) Ütopik olmaya gerek yok , imkansızsa imkansız :D

Leyla79
15-05-10, 13:01
Aynen ;) Ütopik olmaya gerek yok , imkansızsa imkansız :D
Neden imkânsız? Hiç olmazsa zor bir iş olduğunu söyleyin. Ayrıca bugün Türkiye Türkçesinin yavaş yavaş Rusçanın yerini almaya başladığı söyleniyor.

yigrenji
15-05-10, 13:09
Neden imkânsız? Hiç olmazsa zor bir iş olduğunu söyleyin. Ayrıca bugün Türkiye Türkçesinin yavaş yavaş Rusçanın yerini almaya başladığı söyleniyor.

Yanılıyorsun , git bakalım Orta Asya devletlerine , gör kaç kişi Türkiye türkçesi konuşuyor ?!
Ayrıca milliyetçilik yapıp da kendi dilinizi ön plana çıkarmanızın anlamı yok. Eger çok istiyorsanız alın özbekçeyi , kazakçayı , türkmenceyi , onları ortak dil yapalım , niye illa Türkiye türkçesi olacakmılş ki ?

yigrenji
15-05-10, 13:13
Ben şahsen Türkiye'de egitim almasaydım , öğrenmezdim türkçeyi , çünkü bana rusça ile kendi ana dilim türkmence fazlasıyla yetiyor. Ayrıca dilinizi yaymak istiyorsanız ilk önce kendinizi tanıtmanız lazım ,gelin Türkmenistana görürsünüz sizden ne kadar nefret ettigini halkın. Oraya giden işadamlarınızın yaptıgı sapıklıklarını halk görüyor.

Leyla79
15-05-10, 13:15
Yanılıyorsun , git bakalım Orta Asya devletlerine , gör kaç kişi Türkiye türkçesi konuşuyor ?!
Ayrıca milliyetçilik yapıp da kendi dilinizi ön plana çıkarmanızın anlamı yok. Eger çok istiyorsanız alın özbekçeyi , kazakçayı , türkmenceyi , onları ortak dil yapalım , niye illa Türkiye türkçesi olacakmılş ki ? Türkiye Türkçesi ortak dil olsun demedik. Son yıllarda sıkça karşılaştığımız bir tespit. Buradan Orta Asya'ya giden muhabirlerin orada Türkiye Türkçesini çeşitli iletişim araçları vasıtasıyla öğrenmiş insanlarla konuştuğunu görebiliyoruz. İnternette tanıştığım Orta Asyalı Türkler de hep Türkçe öğrenmek istediklerini söylüyorlar. Bakın siz bile Türkiye Türkçesi konuşuyorsunuz.

yigrenji
15-05-10, 13:22
Türkiye Türkçesi ortak dil olsun demedik. Son yıllarda sıkça karşılaştığımız bir tespit. Buradan Orta Asya'ya giden muhabirlerin orada Türkiye Türkçesini çeşitli iletişim araçları vasıtasıyla öğrenmiş insanlarla konuştuğunu görebiliyoruz. İnternette tanıştığım Orta Asyalı Türkler de hep Türkçe öğrenmek istediklerini söylüyorlar. Bakın siz bile Türkiye Türkçesi konuşuyorsunuz.

Ben türkçe öğrenmemin nedenini bir önceki postta açıkladım. Ayrıca o postta niye böyle birşeyin imkansız oldugu hakkında da ipucu verdim. Madem dilinizi yaymak istiyorsunuz , o zaman erkeklerinizin bazı uzuvlarına sahip çıkması lazım. Gittikleri yerde iğrenç bakışlarıyla halkı tiksindiriyorlar. Türkmen halkı böyle şeylere duyarlıdır. Ya adam gibi gelir iş yaparlar, ya da Kazakistanda oldugu gibi dayak yerler.

Leyla79
15-05-10, 13:29
Ben türkçe öğrenmemin nedenini bir önceki postta açıkladım. Ayrıca o postta niye böyle birşeyin imkansız oldugu hakkında da ipucu verdim. Madem dilinizi yaymak istiyorsunuz , o zaman erkeklerinizin bazı uzuvlarına sahip çıkması lazım. Gittikleri yerde iğrenç bakışlarıyla halkı tiksindiriyorlar. Türkmen halkı böyle şeylere duyarlıdır. Ya adam gibi gelir iş yaparlar, ya da Kazakistanda oldugu gibi dayak yerler.
Madem Türkmence ve Rusça yetiyordu neden Türkiye'de eğitim almayı istediniz? Siz burada dil dışında konulara girip provokasyon yapmaya çalışıyorsunuz. Orada iş adamları öyle yapıyor ya Türkiye'de yasadışı iş yapan Orta Asyalılar ya da Azerbaycanlılar yok mu? Bir kısım insanların yaptığı şeyleri bütün bir topluma mal edemezsiniz. Ayrıca sizin kabul etmemeniz kimseyi bağlamaz; bugün de facto olarak Türkiye Türkçesi günden güne etkinliğini artırıyor. Eğer bir yapay dili Türk devletleri resmî bir kararla ortak dil olarak kabul etmezlerse fiilen Türkiye Türkçesinin bu işi görme ihtimali oldukça yüksek görünüyor.

yigrenji
15-05-10, 13:36
Madem Türkmence ve Rusça yetiyordu neden Türkiye'de eğitim almayı istediniz? Siz burada dil dışında konulara girip provokasyon yapmaya çalışıyorsunuz. Orada iş adamları öyle yapıyor ya Türkiye'de yasadışı iş yapan Orta Asyalılar ya da Azerbaycanlılar yok mu? Bir kısım insanların yaptığı şeyleri bütün bir topluma mal edemezsiniz. Ayrıca sizin kabul etmemeniz kimseyi bağlamaz; bugün de facto olarak Türkiye Türkçesi günden güne etkinliğini artırıyor. Eğer bir yapay dili Türk devletleri resmî bir kararla ortak dil olarak kabul etmezlerse fiilen Türkiye Türkçesinin bu işi görme ihtimali oldukça yüksek görünüyor.

Sen galiba anlamak istemiyorsun. Ben buraya dil öğrenmek için gelmedim , egitim almaya geldim , dili de mecburi ögrendim. Ama siz o hayallerinizle yaşamaya devam edin , yine de gerçekler ortada. Bu iş imkansız. Zaten talep olsaydı 7 devlet toplanır bu işi şimdiye kadar konuşurlardı. Orta Asyadaki devletler böyle şeylere sıcak baksalardı çoktan olur biterdi. Madem sıcak bakmıyorlar , herkes kendi dilini ön plana çıkarmayı sever , böyle olunca da senin türkçeni ancak belli bir kesim öğrenir , ama ortak dil olamaz.

Leyla79
15-05-10, 13:45
Sen galiba anlamak istemiyorsun. Ben buraya dil öğrenmek için gelmedim , egitim almaya geldim , dili de mecburi ögrendim. Ama siz o hayallerinizle yaşamaya devam edin , yine de gerçekler ortada. Bu iş imkansız. Zaten talep olsaydı 7 devlet toplanır bu işi şimdiye kadar konuşurlardı. Orta Asyadaki devletler böyle şeylere sıcak baksalardı çoktan olur biterdi. Madem sıcak bakmıyorlar , herkes kendi dilini ön plana çıkarmayı sever , böyle olunca da senin türkçeni ancak belli bir kesim öğrenir , ama ortak dil olamaz.
Türk iş adamlarından dolayı Türkiye'den ve Türk halkından soğuduğunuzu ya da nefret ettiğinizi söylüyorsunuz; ama gelip Türkiye'de eğitim alıyorsunuz. O zaman ikiyüzlülük yapmayın. Bahsettiğim şeyler hayal değil günümüzde bu proses devam ediyor. Devletler resmî düzeyde böyle bir karar almasa da durum bu. Diğer lehçeler neden ön plâna çıkmıyor biliyor musun? Çünkü hiç biri iletişim araçlarıyla bu kadar yayılmıyor. İnternette bir konuda bilgi ararken Türkçe mi kaynak daha çok yoksa Türkmence mi daha çok genel olarak? Üstelik başından beri bizim lehçemiz ortak dil olsun demediğimiz halde sanki öyle demişiz gibi yazıyorsun. Sadece yapılan tespiti aktarıyoruz. Bunu Orta Asya'ya giden Türkiyeliler de söylüyor, Orta Asya'dan gelen bazı Türkologlar da toplantılarda söylüyor. Kimse de biz kendi dilimizi bırakmak istiyoruz demiyor zaten. Fiilen bazı yerlerde bizim dilimizi (yani lehçemizi) kullanıyorlar. Panimayeş?

yigrenji
15-05-10, 13:47
Türk iş adamlarından dolayı Türkiye'den ve Türk halkından soğuduğunuzu ya da nefret ettiğinizi söylüyorsunuz; ama gelip Türkiye'de eğitim alıyorsunuz. O zaman ikiyüzlülük yapmayın. Bahsettiğim şeyler hayal değil günümüzde bu proses devam ediyor. Devletler resmî düzeyde böyle bir karar almasa da durum bu. Diğer lehçeler neden ön plâna çıkmıyor biliyor musun? Çünkü hiç biri iletişim araçlarıyla bu kadar yayılmıyor. İnternette bir konuda bilgi ararken Türkçe mi kaynak daha çok yoksa Türkmence mi daha çok genel olarak? Üstelik başından beri bizim lehçemiz ortak dil olsun demediğimiz halde sanki öyle demişiz gibi yazıyorsun. Sadece yapılan tespiti aktarıyoruz. Bunu Orta Asya'ya giden Türkiyeliler de söylüyor, Orta Asya'dan gelen bazı Türkologlar da toplantılarda söylüyor. Kimse de biz kendi dilimizi bırakmak istiyoruz demiyor zaten. Fiilen bazı yerlerde bizim dilimizi (yani lehçemizi) kullanıyorlar. Panimayeş?

Hayalperestligini sevdim :D Madem proses devam ediyor , görelim ne zaman kabul edilecekmiş bu ortak dil :D O zamana kadar kıyamet kopmaz umarım :D

Leyla79
15-05-10, 13:53
Hayalperestligini sevdim :D Madem proses devam ediyor , görelim ne zaman kabul edilecekmiş bu ortak dil :D O zamana kadar kıyamet kopmaz umarım :D Daha geçen haftalarda azatlyk radyosunda Türkmenler'in Azeri ve Türk kanallarını çok seyretmesi nedeniyle Türkmenistan'da Türkçü - Azerici adamlar çıkmaya başladığını söylüyorlardı. Kendi ülkenizden de kopuksunuz galiba?

yigrenji
15-05-10, 13:59
Daha geçen haftalarda azatlyk radyosunda Türkmenler'in Azeri ve Türk kanallarını çok seyretmesi nedeniyle Türkmenistan'da Türkçü - Azerici adamlar çıkmaya başladığını söylüyorlardı. Kendi ülkenizden de kopuksunuz galiba?

Ooo, senin ne oldugun anlaşıldı şimdi. O Azatlyk radyosu Orta Asya hükümetlerine muhalefet amaçlı açılmış Amerika destekli bir radyo. Sen de gidip bana oradan örnek vereceksen hiç konuşma olur mu ?! Az çok kendini belli etmeye başladın , anlat bakalım daha ne yazıyor orada ?!

Leyla79
15-05-10, 14:01
Ooo, senin ne oldugun anlaşıldı şimdi. O Azatlyk radyosu Orta Asya hükümetlerine muhalefet amaçlı açılmış Amerika destekli bir radyo. Sen de gidip bana oradan örnek vereceksen hiç konuşma olur mu ?! Az çok kendini belli etmeye başladın , anlat bakalım daha ne yazıyor orada ?!
O radyonun ne olduğunu biliyorum. Ama bu konunun hükûmete muhalefetle ne alâkası var?

yigrenji
15-05-10, 14:07
O radyonun ne olduğunu biliyorum. Ama bu konunun hükûmete muhalefetle ne alâkası var?

Çok alakası var. Orada böyle gündem saptırma , hükümeti kötüleme haberleri verilir. Kaynak olarak o radyoyu gösterdigine göre sen de demek ki oradan takip ediyorsun böyle haberleri.
Ya Allah aşkına bilmediginiz bir konuda bari konuşmayın , ne azericiligi-ne türkçülügü be :D Madem benim ülkeyi benden daha iyi bildigini söylemeye çalışıyorsun , madem bu kadar iddialsın , gidelim bizim ülkeye , gezi benden , vize senden. Gör bakalım sana anlattılkarı kadar varmıymış.