PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Pratik İpuçları önerileriBarakuda
20-08-06, 20:22
* İPUCU 1 *


The Problem: Neden otobüsler için 'on', otomobiller için 'in' kullanılıyor?
Get on the bus. Get in the car.

The Tip: 'On' otobüs ve tren gibi üzerinde dik olarak ayakta durabileceğimiz ve yürüyebileceğiniz araçlar için kullanılıyor. 'In' ise içine eğilerek girebileceğiniz ve dik duramayacağınız otomobiller için kullanılıyor. İpucunun bu olduğuna inanıyorum.* İPUCU 2 *


The Problem:
Neden home kelimesinin başına the gelmez?
go home.
come home

The Tip:
Çünkü home = the house demek olduğu için.


* İPUCU 3 *


The Problem:
İngilizcede cümle dizilişi nasıldır?

The Tip:
İngilizce cümle dizilişini SVOPT olarak formüle etmenin teknik olarak kolaylık sağlayacağını düşünüyorum. Siz ne dersiniz?...
SVOPT = SUBJECT(ÖZNE) + VERB(FİİL) + OBJECT(NESNE) + PLACE(YER) + TIME(ZAMAN).


* İPUCU 4 *


The Problem:
Smell ve Taste fiilleri

The Tip:
Bilindiği gibi taste ve smell fiilleri bazı durumlarda state verb (yani -ing takısı almayan veya 'continuous tense' ler de kullanılamayan) fillerdir. Bunlar için kendi geliştirdiğimiz bir formül:

These flowers smell beautiful.
I am smelling fresh air.

Cümlelerini düşünelim; Yardımcı fiil ve Smell fiilini cümleden kaldırıp yerine " to be" fiilinin uygun halini yerleştirelim. sonuçta şunu elde ederiz;

These flowers are beautiful.
I am fresh air.

Görüldüğü gibi 2. cümle oldukça anlamsızdır. İşte "to be" fiili kullandığımız da eğer ortaya çıkan yeni cümle anlamlıysa; bu cümlede smell ve taste fiilleri "-ing" takısı alamaz yani continuous bir tense te kullanılamaz.
Saygılarımla.


* İPUCU 5 *


The Problem:
Hangi isimlerin sonunda çoğul halde iken eklenen ((s) veya (es)) , (iz) olarak telaffuz edilir?
Örneğin: bells=(bel'z), oranges =(orinc'iz), books=(buks)

The Tip:
İsimler çoğul halde iken ve (k), (p), (t), (f ) harfleri ile biten bütün kelimeler (s) olarak telaffuz edilir.
Örneğin: lamps = (lamps),books=(buks)

Geri kalan isimler her zaman (z veya iz) olarak telaffuz edilir.
Örneğin: rooms=(ruum'z), dogs=(dogz)


* İPUCU 6 *


The Problem:
İngilizcede ayları sayarken genelde sonda kalan 4 ayın sıralaması karıştırılır.

The Tip:
Bu son 4 ayın Baş harfleri alındığında ortaya şöyle bir formül çıkar.. (S)eptember, (O)ctober,(N)ovember,(D)ecember sadece baş harfleri düşünürsek: SON-D olur.. Bu aylar sonda olduğu için SON-D formülüyle güzel bir çağrışım oluşturur...


* İPUCU 7 *


The Problem:
Much ve Many kelimeleri bazen karıştırılır. Hangisi Uncountable hangisi countable?

The Tip:

mUCh=> UC= UnCountable
MUCH kelimesinin içindeki UC, bize bunun uncountable olduğunu anlatır.


* İPUCU 8 *


The Problem:
Making sure you are using the right article.

The Tip:

put: "that" instead of "the" as in ; give me the book=give me that book
"any" instead of "a/an" as in; give me a book =give me any book
of course here "any" is used for its turkish equivalent "herhangi bir"* İPUCU 9 *


The Problem:
Lend ve Borrow'un karıştırılması..

The Tip:

Bildiğiniz gibi bu iki fiil cümle içinde kullanıldığında, özellikle de konuşma esnasında karıştırılır.
Çözümüm şu:
**Lend (Okunuşu lEnd) :ödünç vErmEk (Türkçesinde E harfi var)
**Borrow (okunuşu bArrow) :ödünç AlmAk (Türkçesinde A harfi var)


* İPUCU 10 *


The Problem:
Bottom ve Summit'in karıştırılması..

The Tip:
Bottom => Anlamı: alt, aşağı
Summit => Anlamı : üst, yukarı

Bu iki kelime çokça karıştırılır. Çözümüm şu:
Summit "S" harfiyle başlar ve alfabede "B" harfinden daha üsttedir. Böylece Summit'in üst olduğunu anlarız.


* İPUCU 12 *


The Problem:
retired kelimesinin kökeni

The Tip:
retired : emekli
Bu kelimenin kökeninin retire (geri çekilmek) yada return (geri dönmek) yada turn (dönmek) fiili ile tired (yorgun) kelimelerinin birleşiminden olduğunu düşünüyorum.
retire-tired: retired* İPUCU 13 *


The Problem:
cancel ile postpone sözcükleri

The Tip:
cancel iptal etmek anlamında call off da iptal etmek, postpone ertelemek put off da ertelemek, ikisinin baş harfine bakınca aynı olduğunu görebilirsiniz. Bu yüzden bu iki kelimeyi karıştırmamalısınız.


* İPUCU 14 *


The Problem:
'AT' kullanımı

The Tip:
İngilizler yemeklerde et (AT) kullanırlar... )
I had some cheese AT breakfast.
Would you like to eat some chicken AT lunch.
I never have coke AT dinner.


* İPUCU 15 *


The Problem:
QUIET ve QUITE arasındaki benzerlik ve anlamını tahmin...?

The Tip:
qUIEt kelimesinde 3 sesli harf yanyana geliyor (U-I-E). Kolay hatırlamak için "yazılırken 3 sesli yanyana gelirse anlamı sessiz olur" diyerek hatırlayabiliriz... quite ise : tam, tamamen; bayağı, epey anlamındadır...* İPUCU 16 *


The Problem:
simple present tense de doesn't ın --------s takısını alması tekil öznelerde

The Tip:
kişiler tek başına kaldıkları zaman tekil durumda başlarına herşey gelebilir .mesela KAPTIKAÇTI ...DOESN'T GELİR VE -S TAKISINI KAPAR GİDER BU DA OLUMSUZ BİR DURUMDUR


* İPUCU 17 *


The Problem:
cinayet,intihar,soykırım arasındaki benzerlik ve farkı bilen var mı?

The Tip:
cinayet: homiCIDE, intihar: suiCIDE, soykırım: genoCIDE. Hepsininde sonu CIDE yani "kill = öldürmek" fiili ile bitiyor.yani hepsinde ölüm anlamı var.intihar "S"ile başlıyor yani "S" ile kendini öldürürsün. genocide "G" ile başlıyor yani "G"enelde herkes topluca ölür.


* İPUCU 18 *


The Problem:
"niece" & "nephew " arasındaki fark.

The Tip:
İkisi de yeğen anlamına geliyor ama biri kızlar diğeri ise erkekler için kullanılıyor. Ve işte ipucu kız yeğenler daha sevimli olduklarından onlara "nice" sıfatını yakıştırabiliriz. yani:
kız yeğen: niece
erkek yeğen: nephew
bu arada "nice" sevimli anlamına geliyor....


* İPUCU 19 *


The Problem:
Neden hospital, school gibi kelimelerin başına bazen "the" geliyor,bazen gelmiyor?

The Tip:
Çünkü bu gibi kelimelerde the şu anlamda kullanılıyor:
"I am going to THE hospital" dediğimiz zaman hastaneye tedavi olmak için değil,asıl amacın dışında gidiyorum(örneğin bir hastayı ziyarete) anlamında kullanmış oluruz.Veya;
"I'm going to THE school" dediğimizde de okula asıl amaç dışında gittiğimiz (örneğin ders yapmak için değil,öğretmenle görüşmek için)anlaşılıyor. Bu yüzden bu kelimeleri kullanırken cümlemizin anlamına göre the'yı kullanmalı ya da kullanmam* İPUCU 20 *


The Problem:
Bildiğiniz gibi sıfatların bir sırası vardır ve bu sıra hep karıştırılır bunu yenebilmek için size öğrendiğim bir ipucunu yolluyorum.

The Tip:
Formül = OASCOM + Noun

Opinion (herkese göre değişen kavramlar "Beautiful" gibi) Size(boyut "big" gibi)
Age (Yaş "old, fifteen" gibi)
Shape (şekil "square")
Colour (renk)
Origin (nereden geldiği "Italian")
Material (neden yapıldığı "Wooden")

Buna göre sıralama örneği;
It's a "nice old square white Italian wooden" table


* İPUCU 21 *


The Problem:
s- ve sh- ile başlayan kelimelerin telaffuzu

The Tip:
s- ile başlayan kelimelerin okunuşları ,yine s-ile oluyor. Örneğin, sun, school gbi. sh- ile başlayan bütün kelimelerin okunuşları ş ile başlıyor. örnek: should kelimesinin okunuşu "şud" şeklinde.
Bu kurala uymayan bir kelime ise sure: suur değil şuur diye okunur.


* İPUCU 22 *


The Problem:
"Wish Clause" cümleleri

The Tip:
1. Şimdiki zamanda olan, olmasını istedğimiz bir olayı anlatmak için: I wish I were a rich man. (In fact, I am not rich). 1.Tekil şahıs zamirlerinden sonra gelecek yardımcı fiil olarak "were" kullanılır. Konuşma dilinde "was" kullanılmaktadır. (Şimdiki zaman ile ilgili bir dileğimizi anlatırken fiilin "PAST-VERB-II" halini kullanırız.)

2. Geçmiş zamanda olan/olmayan bir durum hakkında aksi şekilde bir şey olması dileğimizi anlatmak için: I wish I had gone to Istanbul yesterday. (I did not go to Istanbul yesterday). (Geçmiş zaman ile ilgili bir dileğimizi anlatırken "PAST PERFECT-HAD+VERBIII" halini kullanırız.


* İPUCU 23 *


The Problem:
Kendisinden önce virgül gelen bağlaçları kolay yoldan nasıl ezberleyebiliriz?

The Tip:
Örneğin yukardan aşagı FUN BOYS yazdığımız zaman F:for- U:until- N:nor- B:but Or- Y:yet- S:so
baş harfleri bu bağlaçları temsiz eder.Bu yazdıklarım cümle bağlaçlarıdır.Kendilerinden sonra cümle gelmelidir.
NOT:tek istisna untilden sonra virgül gelmez anlam bütünlüğü kazansın diye yazdım.


* İPUCU 24 *


The Problem:
Plurals - Çoğullar

The Tip:
İngilizce'de çoğul yaparken ismin sonuna "-s", "-es" ve "-ies" getirilir. Fakat hangi isimde hangi çoğulu getireceğimizi karıştırabiliriz. Eğer isim "-y" harfi ile bitiyorsa ve "-y" harfinden önceki harf sessiz bir harf ise, "-y" harfi düşer ve ismin sonuna "-ies" gelir:
baby -----> babies lorry -----> lorries

Eğer isim "s", "sh(ş)", "ch(ç)" sesleriyle bitiyorsa, ismin sonuna "-es" gelir.
glass -----> glasses match----->matches
Diğer isimlerin sonuna da "s" gelir


* İPUCU 25 *


The Problem:
"c" harfinin ne zaman "s" ne zaman "k" olarak kullanılacağı

The Tip:
Eğer "c" harfinden sonra gelen harf kalın ünlüyse yani a-o-u ise "k" olarak
(examples: can, car, cool, corn, curser, curl), eğer ince ünlüyse yani e-i ise "s" olarak
(examples: censor, center, city, cinema) kullanılıyor.


* İPUCU 26 *


The Problem:
get in - get on

The Tip:
'get on' toplu taşıtlara binmek için kullanılır. Ayakta durmakla ilgisi oldugunu sanmıyorum. 'get in' ise sahibi oldugunuz araçlara binmek için kullanılır. Bu da ingilizcedeki sahiplik duygusunun öneminden kaynaklanmaktadır.


* İPUCU 27 *


The Problem:
İngilizce'de pull ve push sözcükleri sürekli karıştırılır. Bu sözcükleri karıştırmamak için şu ipucunu kullanabiliriz.

The Tip:
Pull çekmek, push ise itmek anlamındadır. Pulling pushing, çekiyorum itiyorum cümlesini birkaç kez söyledikten sonra eminimki bu konudaki karmaşanız gidecektir.


* İPUCU 28 *


The Problem:
Quiet ve quite kelimeleri karıştırılır.

The Tip:
Sonu sessiz harfle biten quiet SESSİZ anlamına gelir.


* İPUCU 28 *


The Problem:
Quiet ve quite kelimeleri karıştırılır.

The Tip:
Sonu sessiz harfle biten quiet SESSİZ anlamına gelir.* İPUCU 30 *


The Problem:
Pedicure : vertical ve horizantal hangisinin dikey ve hangisinin yatay olduğu karıştırırdım

The Tip:
Vertical'ı okurken vör(dik)ıl dikeyin diki şeklinde düşünebilirsiniz böylece karışmaz.


* İPUCU 31 *


The Problem:
'very' (çok) kelimesinin ne zaman kullanılacağını karıştırıp fiillerden vb. şeylerden önce getirirdim but not anymore

The Tip:
very SADECE ve SADECE adverb (zarf) ve adjective (sıfat) 'dan önce gelir. For İnstance: Very nice and Very shortly.
Böyle bir kullanım olmaz zaten:VERY RUN


* İPUCU 32 *


The Problem:
dessert kelimesi iki farkli anlama sahiptir: çöl ve tatlı ve yazılışları aynı olduğu halde okunuşları farklıdır. İşte böyle oldugu için okunuşunu çoğu insan karıştırır çoğu zaman yoksa bu söylediğim tatlı mıydı, çöl müydü diye düşünürdüm.

The Tip:
Kelimeyi telaffuz ederken soyle dusunmenizi tavsiye ederim tatli manasina gelenin telaffuzu 'dizört' seklindedir yani tatlı yerken dizini ört seklinde dusunebilirsiniz ben öyle düşünmeye başladığımdan beri hangisi tatlı hangisi çöl karıştırmaz oldum. Deneyin hak vereceksiniz tatlı yerken dizinizi örtmeyi unutmayin.


* İPUCU 33 *


The Problem:
Ben ayları ezberlemeye çalışırken, sonbahar aylarını sürekli karıştırırdım ama çözümünü de kendim buldum

The Tip:
Arkadaslar SONbahar aylarini sirasiyla S.eptember/O.ctober/N.ovember olarak sıralarsak SONbahar aylari sırasıyla çıkıyo) bakiniz bas harflere.....gayet pratik ve akilda kalici değil mi... Kendim de şaşırdım bunu bulduğuma. )


* İPUCU 34 *


The Problem:
Şu iki kelimenin anlamı bazen karıştırılır:
Different: Farklı
Difficult: Zor

The Tip:
Different: Hem ingilizce ve hemde türkçe yazılışındaki "r" harfi kullanımı ile ayırt edilebilir.


* İPUCU 35 *


The Problem:
Yazılışında olan ama telaffuz edilmeyen harfler nelerdir? Nasıl akılda tutulabilir?

The Tip:
KaHWe kelimesinin sessiz harflerini ele alalım:
K harfi n harfinin önünde okunmaz. knife (nayf), know (now) gibi.
H harfi o harfinin önünde okunmaz. honour (anır), hour (awır) gibi.
W harfi r harfinin önünde okunmaz. write (rayt), wrong (rong), wrist (rist) gibi.

Kısaca, bu üç harf bu durumlarda okunmaz ve bu harfleri unutmamak için KaHWe sözcüğünde toplayabiliriz. Sevgi ve saygılar

ALINTIDIR. ÖNERİLERİNİZİ EKLEYEBİLİRSİNİZ.

Fatih Hoca
20-08-06, 20:31
Niece ve nephew kelimeleri için sevimlilikten daha somut bir önerim var.

Niece kelimesinin ikinci harfi ile girl kelimesinin ikinci harfleri aynı zaten. Dolayısıyla Niece kelimesini akılda tutmak için ikinci harfi olan i harfine bakmak yeterli çağrışımı yaptıracaktır.

LEE 20
20-08-06, 20:49
Paylaşım için teşekkürler Kili:icon_tup:

Fatih Hoca
20-08-06, 20:55
Betweeen kelimesini akılda tutmak için bu kelimelerin be + two + in kelimelerinden oluştuğunu düşünmek yeterlidir.

HakanOzbek
20-08-06, 21:15
Marjinal Maliyet ile Marjinal Gelir'in eşit olduğunu da akılda tutmak için "MR=MC" (Mister Michael) formülü iyi bir ipucu olabilir.. Bir dakika. Bu İktisat dersindeydi..Pardon.. Pardon.. :D

Scorpion
20-08-06, 21:33
* İPUCU 4 *


The Problem:
Smell ve Taste fiilleri

The Tip:
Bilindiği gibi taste ve smell fiilleri bazı durumlarda state verb (yani -ing takısı almayan veya 'continuous tense' ler de kullanılamayan) fillerdir. Bunlar için kendi geliştirdiğimiz bir formül:

These flowers smell beautiful.
I am smelling fresh air.

Cümlelerini düşünelim; Yardımcı fiil ve Smell fiilini cümleden kaldırıp yerine " to be" fiilinin uygun halini yerleştirelim. sonuçta şunu elde ederiz;

These flowers are beautiful.
I am fresh air.

Görüldüğü gibi 2. cümle oldukça anlamsızdır. İşte "to be" fiili kullandığımız da eğer ortaya çıkan yeni cümle anlamlıysa; bu cümlede smell ve taste fiilleri "-ing" takısı alamaz yani continuous bir tense te kullanılamaz.
Saygılarımla.bunu denemek uzun sürer gibi geliyor bana.

smell: kokmak [süreksiz] istenç dışı - anlam genel
smell: koklamak [sürekli / süreksiz] istemli - özel ya da genel olabilir

taste: tadı olmak [süreksiz] istenç dışı - anlam genel
taste: tatmak [sürekli / süreksiz] istemli - özel ya da genel olabilir
* İPUCU 10 *


The Problem:
Bottom ve Summit'in karıştırılması..

The Tip:
Bottom => Anlamı: alt, aşağı
Summit => Anlamı : üst, yukarı

Bu iki kelime çokça karıştırılır. Çözümüm şu:
Summit "S" harfiyle başlar ve alfabede "B" harfinden daha üsttedir. Böylece Summit'in üst olduğunu anlarız.böyle bir sorunun yaşandığından haberim yoktu
* İPUCU 20 *


The Problem:
Bildiğiniz gibi sıfatların bir sırası vardır ve bu sıra hep karıştırılır bunu yenebilmek için size öğrendiğim bir ipucunu yolluyorum.

The Tip:
Formül = OASCOM + Noun

Opinion (herkese göre değişen kavramlar "Beautiful" gibi) Size(boyut "big" gibi)
Age (Yaş "old, fifteen" gibi)
Shape (şekil "square")
Colour (renk)
Origin (nereden geldiği "Italian")
Material (neden yapıldığı "Wooden")

Buna göre sıralama örneği;
It's a "nice old square white Italian wooden" tablesize ı dışarı alırsak...

OSASCOM = Opinion + Size + Age + Shape + Color + Origin + Material
* İPUCU 23 *


The Problem:
Kendisinden önce virgül gelen bağlaçları kolay yoldan nasıl ezberleyebiliriz?

The Tip:
Örneğin yukardan aşagı FUN BOYS yazdığımız zaman F:for- U:until- N:nor- B:but Or- Y:yet- S:so
baş harfleri bu bağlaçları temsiz eder.Bu yazdıklarım cümle bağlaçlarıdır.Kendilerinden sonra cümle gelmelidir.
NOT:tek istisna untilden sonra virgül gelmez anlam bütünlüğü kazansın diye yazdım.bu FAN BOYS değil miydi?

FAN BOYS = for + and + nor + but + or + yet + so
* İPUCU 25 *


The Problem:
"c" harfinin ne zaman "s" ne zaman "k" olarak kullanılacağı

The Tip:
Eğer "c" harfinden sonra gelen harf kalın ünlüyse yani a-o-u ise "k" olarak
(examples: can, car, cool, corn, curser, curl), eğer ince ünlüyse yani e-i ise "s" olarak
(examples: censor, center, city, cinema) kullanılıyor.bu güzel...:icon_tup:

AiDa
20-08-06, 22:47
Harikasınız...İpuçlarını vermeniz gerçekten çok iyi oldu. Teşekkürler...:) :corkysm60:

T-Mac
21-08-06, 00:38
ya ben de hazırlamıştım bu sene sınava hazırlanırken böyle ipuçları 13 sayfa avrdı galiba,şu tercihler belirlendikten sonra bende düzenleyip yayınlamayı düşünüyorum,tabiki mehmetmamger hocamızın grammar ipuçları kadar olmasa da ondan da alıntılar var tabi :) neyse lafı fazla uzattım çok teşekkürler kili hocam bana her zaman bu tür ipuçlarının çok faydası olmuştur,elinize sağlık

BBTÜRKAY
21-08-06, 00:39
Kili Hocam şu anda içimden geçen söz "seni sevmeyen ölsün!"...
Ellerinden öperim....

arnawut
21-08-06, 23:01
bölye şeylere herzaman ihtiyacımız var teşekkürler hocam... belki alıntı yaptığınız sitede başka maharetler de vardır :)
böyle şeyler herkesin işine yarar T-Mac boşver sen tercihleri yahu şimdiden başla sınava az kaldı :) sana da şimdiden teşekkürler...

-LonelyLinguisT-
21-08-06, 23:55
İpuçları süpermiş.En kısa zamanda hepsine göz atacağım.Paylaşımınız için çok teşekkürler.

LEE 20
25-08-06, 14:59
Ellerinize sağlık, güzel paylaşım :icon_tup:

dapdupdap
25-08-06, 15:04
Çok güzel olmuş hocam ellerinize sağlık

MattLuke
25-08-06, 15:47
Sagolun Hocam.Boyle Ipuclari Ise Cok Ise Yariyor..

Ellerinize Saglik..

Eager Beaver
25-08-06, 16:54
You're great. Thanks a lot!

RELOADED SOULS
25-08-06, 17:24
Sağolun hocam.

Elinize sağlık.:icon_tup:

Çok güzel ipuçları.

silhan
25-08-06, 17:54
İPUCU 22 was written by silhan aproximately 5 years ago. And, I have come accross it recently.:icon_tup:

MehmetDEU
25-08-06, 18:04
İPUCU 22 was written by silhan aproximately 5 years ago. And, I have come accross it recently.:icon_tup:
So does it mean that u r rich now:D., or you mean you wrote number 22. Anyway, if the first guess is true, congratulations!!! If not, hope u the best:icon_wave: (as u deserve to be) , saygıdeğer Silhan Hocam.

silhan
25-08-06, 18:43
So does it mean that u r rich now:D., or you mean you wrote number 22. Anyway, if the first guess is true, congratulations!!! If not, hope u the best:icon_wave: (as u deserve to be) , saygıdeğer Silhan Hocam.

Dear MehmetDEU Hodja,

Infact, I am richer than that of 5 years ago. Meanwhile, I was so happy to hear your good wishes. May you have all the best.:icon_wave:

arslan34
25-08-06, 21:02
Hocam, çok güzel olmuş ellerinize sağlık.

Lecturer
25-08-06, 23:03
* İPUCU 5 *


The Problem:
Hangi isimlerin sonunda çoğul halde iken eklenen ((s) veya (es)) , (iz) olarak telaffuz edilir?
Örneğin: bells=(bel'z), oranges =(orinc'iz), books=(buks)

The Tip:
İsimler çoğul halde iken ve (k), (p), (t), (f ) harfleri ile biten bütün kelimeler (s) olarak telaffuz edilir.
Örneğin: lamps = (lamps),books=(buks)

Geri kalan isimler her zaman (z veya iz) olarak telaffuz edilir.
Örneğin: rooms=(ruum'z), dogs=(dogz)

beelzebub
26-08-06, 05:00
Telaffuz ediyoduk ama artık bilinçli telaffuz edeceğiz demektir. Sağolun hocam.

DaddyCool
16-06-09, 17:34
Çok güzel ipuçları, uppppp:heartpump:

hilal
16-06-09, 17:54
harika bilgiler çok teşekkür ediyorum:)tam istediğim ve sormak istediğim şeyler:smiley7:

dertli:(
01-09-09, 14:58
super otesi bir paylasım harıka tesekkurler:)

AZARRATH
21-09-09, 18:46
Özellikle ilk ipucu çok takıldığım yerdir hiç de düşünmedim ayakta durduklarımız için on oturduklarımız in kullanılır diye

Go on holiday, go on picnic kalıp halinde ezberlemek mi gerekiyor

hatta yabancı bir kaynakta da why do we live "on a street" but "in a city"? And how can you know for sure when to use in, on, or at? It depends on the perspective of the speaker, and what is considered acceptable in English.

demiş , Ne demek konuşann perspektifine bağlı alla alla


Çok teşşekürler bu arada